Send svar: "Mini Metro" - Å planlegge T-baner er både morsomt og komplisert