Trash the Planet

Sitat

Jeg kan ikke se at spillet Trash the Planet ligger her.

Det er et gratis nettleserspill laget av This Game Is Haunted og går ut på at man starter som en selvbevisst vaskebjørn som roter og graver rundt i søppel. Etter hvert kommer det flere og flere vaskebjørner til som igjen bidrar til kolonien. Det ene fører til det andre og etter hvert har man en fullblomstrende økonomi. Som den første selvbevisste vaskebjørnen blir du valgt til å være Mayor(borgermester/konge). Med deg får du en rekke rådgivere som gir deg råd på ulike elementer som medisin, skole og utdanning, religiøse elementer og økonomi. Spillet har en bratt kurve hva gjelder utvikling, men samtidig er det veldig enkelt å trekke parallellene over til vår verden. Spillet har en tydelig simplifisering av hvordan vi mennesker ser på ressurser, pengestyring og beskyttelse av natur og klima. Spillet får etter hvert en veldig klar profil om at penger for enhver pris ikke er verdt det i det lange løp.

Det tok meg ca 1 time å spille igjennom. Spillet består av 5 akter og kan sees på som et utviklingstrinn. Spillet er styrt mot et mål, men har interaktive elementer. Eksempler på dette er hvordan du investerer søppel(søppel er ansett som valutta for vaskebjørnene), og hvem du velger å stole på. Likevel trur jeg utfallet av spillet blir det samme, uansett valg. Litt sånn som We Become What We Behold.

Link til spillet: https://thisgameishaunted.itch.io/trash-the-planet