Hva er «helklassespilling»?

Print Friendly, PDF & Email

Som det står så bra i boken «Spillpedagogene» (2020) side 155:

Helklassespilling – bare én maskin i klasserommet
Mange skoler har liten plass og trange økonomiske rammer, og derfor små muligheter for å sette opp en dedikert læringslab eller forvandle et datarom til et rom for spill. En god løsning på dette er, som vi har vært innom ved flere anledninger, å gjøre dataspill til en felles spillopplevelse i klasserommet. Da trenger skolen kun én spillmaskin med aktuelle spill som kobles opp til en projektor, noe vi går ut fra at de fleste skoler har. De fleste undervisningsopplegg med bruk av dataspill lar seg gjennomføre på en god måte med disse rammene.

Vår erfaring er at elevene opplever at de deltar i spillingen når den foregår på projektor, selv om det er bare én elev som spiller, eller kontrolleren går på rundgang. Å la elever slippe spontant til med refleksjoner og tilbakemeldinger underveis i spillingen er viktig for å opprettholde et positivt fokus i klassen. Denne måten å spille på åpner også opp for muligheter til å spille dataspill med mer krevende spillmekanikk. Da slipper alle elevene å lære å spille spillet, fordi du kan overlate dette til en elev med høy spillkyndighet.

Nesten alle spill kan gjennomføres som helklassespilling, selv det er enklere å gjøre det med noen spill enn andre. Hvis du ønsker å prøve et spill med klassen, men ikke har nok utstyr eller lisenser – så er det verdt å se om du får det til som helklassespilling, der du bare trenger én maskin og én lisens.

Om du klikker på denne lenken får du en oversikt over alle opplegg på Spillpedagogbanken som er laget med utgangspunkt i helklassespilling.