Læreren spør og spillpedagogen svarer

Her vil du forhåpentligvis finne svar på ting du lurer på om ulike emner knyttet til dataspill i skolen. Om du ikke finner svar på spørsmålene dine her kan du følge denne lenken og sende inn spørsmålet ditt der (bare for de som abonnerer på tjenesten). Da kommer vi til å svare på det så raskt vi kan – og i alle fall innen 3 dager – og så kan det hende at vi legger inn spørsmål og svar på denne siden (selvfølgelig uten gjenkjennbare personopplysninger).

Hvordan får jeg Linux på en Chromebook?

De aller fleste Chromebooker kan kjøre Linux. Det vil si at du på Chromebooken kan åpne opp en vindu hvor operativsystemet Linux kjører og hvor du kan kjøre helt ordinære Linux-programmer. Hvis du har en Chromebook som er styrt av skolen/kommunen må administrator for systemet ha åpnet opp for at Chromebooken kan gjøre akkurat dette, og du må ta kontakt med dem om denne muligheten ikke er der.

Så denne siden er delt i to – en del til IT-ansvarlig i kommunen og en til læreren som skal få linux startet hos eleven i klasserommet.

Til IT-ansvarlig i kommunen

Kjære IT-ansvarlig i kommunen som leser dette!

Du leser nok dette fordi en lærer ønsker at elevene skal installere et dataspill i linux på en Chromebook. For at elevene skal få til dette må kommunen åpne opp for at aktuelle elevene (og lærerne) kan starte en linux-miljø på Chromebooken. Det er ikke unaturlig om du nå har reservasjoner mot å gjøre dette, fordi du tenker at her slipper du løs alt fra tenkelige til utenkelig ting. Til det er det å si at linux-miljøet på Chromebooken selvfølgelig lever i sin egen lille sandkasse og kan ikke gjøre noen ugang på resten av maskinen. Det er heller ingen GDPR-problemer eller andre juss-ting som dukker opp. Og skulle elevene lære seg så mye linux at de skjønner hvordan de kan installere Chromium og åpne en inkognitofane i nettleseren der, så kan du heller velge å eleven en klapp på skulderen for god jobb med å lære seg CLI-kommandoer i linux enn å bli stresset (fordi du må ikke glemme at de uansett kommer inn på det de vil på mobiltelefonen sin likevel). Roter elevene til linux-miljøet sitt går det bare ut over dette miljøet og det er bare for eleven å skru det av og på igjen for å starte opp med et helt nytt og friskt linux-miljø.

Husk at elever med tilgang til linux-miljøet da har et ekte miljø de kan programmere i (som er en del av skolen) og lærerne i skolen kan også bruke det til å utvide metoderepetoaret til å omfatte dataspill i skolen!

For å åpne opp muligheten for elevene og lærerne må du inn i administrasjonskonsollet under Enhetsinnstillinger og velge “Tillat bruk av virtuelle maskiner som kreves for å støtte Linux-apper” for OUen der de aktuelle Chromebookene er registrert.

Og det var det for din del.

Til lærer i klasserommet

Linux er som standard slått av. Du kan slå den på i innstillingene når som helst.

  • Velg klokkeslettet nederst til høyre.
  • Velg Innstillinger .
  • Velg Slå på under “Linux”.
  • Følg trinnene på skjermen. Konfigureringen tar noen minutter første gang.
  • Om det er andre brukere installert på Chromebooken, eller om det av andre grunner er lite lagringsplass, bør du renske opp Chromebooken.
  • Et terminalvindu åpnes. Du har et linuxmiljø. Du kan kjøre linux-kommandoer og installere flere verktøy med APT-pakkebehandling.

Etter dette vil det alltid være mulig å åpne opp et terminalvindu med Linux. Forklaringer i Spillpedagogbanken tar utgangspunkt i at du kan få opp dette terminalvinduet.


Back to Index

Hva er “PlayStation Now”?

PlayStation Now er Sony sin spillsky hvor du abonnerer på en samling på 800+ spill og hvor det blir lagt til nye hver uke.

Denne samlingen er direkte tilgjengelig som en spillsky på PlayStation 4 (og 5) og via et program til Windows (hvor du også må ha en PlayStation 4-kontroller). Flere av spillene kan du også laste ned til PlayStation 4 og spille dem fra selve konsollet.

Det er tre ulike prismodeller alt fra kr 95,- per måned, kr 275 per kvartal og kr 595 i året.

Spillsamlingen i PlayStation Now er stor og variert med alt fra AAA-titler til spennende indie-spille, og den har en rekke spill som passer godt til bruk i undervisning.


Back to Index

Hva er Steam, Epic, itch.io, GOG og HumbleBundle?

Før i tiden gikk vi i butikken og kjøpte spill til datamaskinen eller spillkonsollet. Nå finnes det i praksis nesten ikke analoge butikker som selger spill – alle er blitt digitale. På spillkonsollene er det egne online-butikker hvor du kan kjøpe spill som lastes direkte ned på maskinen – PlayStation har sin butikk, Switch har sin osv. Til Windows finnes det en rekke ulike spillportaler. Dette er programmer som hvor du både kan kjøpe, laste ned og spille forskjellige spill til Windows. De vanligste er Steam og Epic, men det er en rekke andre spillportaler som tilbyr en annen måte å kjøpe og spille spillene på.

Steam og Epic er de to største spillportalene hvor du kan kjøpe og installere spill på en Windows-maskin. Du oppretter en personlig konto og kjøper spillene til denne kontoen. Det er bare via denne kontoen og spillportalen at du kan installere spillene – sagt på en annen måte: Du må installere Steam eller Epic på en maskin for å kunne installere spillene du har kjøpt der. De har også systemer som gjør at det er bare mulig å spille ett spill om gangen på samme konto.

itch.io, GOG og HumbleBundle er litt annerledes enn Steam og Epic. itch.io og GOG er mer spillbutikker enn spillportaler, selv om de kan være det også. Når du kjøper spill på disse nettstedene kan du laste dem ned og installere dem helt avhengig av spillportalen. Du får dem som .exe-filer eller .zip-filer og du kan installere dem hvor du vil – og du kan faktisk også gi dem vekk til nære venner (det er lov i Norge). itch.io er et godt sted for å finne spill laget av uavhengige spillutviklere, så her finner du alt fra helt sære ting til utrolig bra spill – og om alle slags tema. Det er en gullgruve for deg som vil utvide spillrepertoaret. GOG selger mer klassiske spill og også gode gamle spill (der av navnet Good Old Games), og fellesnevneren er at alle er uten kopibeskyttelse (at du kan laste dem ned og gjøre hva du vil med dem).

HumbleBundle er ikke en spillportal, men en ren spillbutikk. De har alt fra DRM-frie spill til spill hvor du får tilgang via en Steam-nøkkel (du må altså ha Steam for å spille det). Det som gjør HumbleBundle spesielt er at de gir vekk en del av inntektene sine til gode formål og de har noen utrolig bra tilbudspakker med spill med jevne mellomrom. De har også en abonnementsordning (HumbleBundle Classic) hvor du får opp til 12 spill gratis hver måned.


Back to Index

Hva er “helklassespilling”?

Som det står så bra i boken “Spillpedagogene” (2020) side 155:

Helklassespilling – bare én maskin i klasserommet
Mange skoler har liten plass og trange økonomiske rammer, og derfor små muligheter for å sette opp en dedikert læringslab eller forvandle et datarom til et rom for spill. En god løsning på dette er, som vi har vært innom ved flere anledninger, å gjøre dataspill til en felles spillopplevelse i klasserommet. Da trenger skolen kun én spillmaskin med aktuelle spill som kobles opp til en projektor, noe vi går ut fra at de fleste skoler har. De fleste undervisningsopplegg med bruk av dataspill lar seg gjennomføre på en god måte med disse rammene.

Vår erfaring er at elevene opplever at de deltar i spillingen når den foregår på projektor, selv om det er bare én elev som spiller, eller kontrolleren går på rundgang. Å la elever slippe spontant til med refleksjoner og tilbakemeldinger underveis i spillingen er viktig for å opprettholde et positivt fokus i klassen. Denne måten å spille på åpner også opp for muligheter til å spille dataspill med mer krevende spillmekanikk. Da slipper alle elevene å lære å spille spillet, fordi du kan overlate dette til en elev med høy spillkyndighet.

Nesten alle spill kan gjennomføres som helklassespilling, selv det er enklere å gjøre det med noen spill enn andre. Hvis du ønsker å prøve et spill med klassen, men ikke har nok utstyr eller lisenser – så er det verdt å se om du får det til som helklassespilling, der du bare trenger én maskin og én lisens.

Om du klikker på denne lenken får du en oversikt over alle opplegg på Spillpedagogbanken som er laget med utgangspunkt i helklassespilling.


Back to Index

Hva er IGP-metoden?

IGP-metoden er en strukturert metode som kan brukes til å sikre at alle blir med i et arbeid rundt tema som skal drøftes i en større gruppe – og at de viktigste synspunktene kommer frem for alle. IGP er en forkortelse for individ, gruppe og plenum. Metoden har tre faser – individuell refleksjon (5 minutter), alle presenterer og drøfter sine refleksjoner i gruppen (20 minutter) før det viktigste presenteres i plenum (10 minutter).

KS har en god og detaljert beskrivelse av IGP-metoden på sine nettsider, men det er lov å redusere prosessen til noe som passer hverdagen i klasserommet og den tiden en har til rådighet.


Back to Index

Hvordan kan jeg spille et spill fra en minnepinne?

Det er ikke like enkelt å installere spill på elevenes private maskiner (både teknisk og ift lisenser), så noen ganger må vi tenkte litt originalt når vi skal spille dataspill på maskinene til elevene. En annerledes løsning er å spille spill via en minnepinne – og da mener vi ikke at du skal installere spillene fra minnepinnen, men at du spiller spillene direkte fra minnepinnen.

For å få dette til er det et par ting som må være avklart først. Det første er at det må være mulig å få da tak i en DRM-fri utgave av spillet. Det betyr at filen med spillet ikke er kryptert og du kan laste det ned til maskinen din utenfor de store spillportalene Steam og Epic. Det betyr at du må få tak i det fra itch.io, gog.com eller noen ganger fra humblebundle.com. Noen spillutviklere gir deg også tilgang til slike DRM-frie filer om du tar kontakt med dem. Du må også passe på at du sikrer deg like mange lisenser som du har minnepinner du skal installere det på.

Få spillet over på en minnepinne i Windows

Når du har lastet ned filen du har kjøpt er det to måter å få spillet over til minnepinnen ferdig installert. Hvis det er en .exe- eller .msi-fil må du installere spillet. Da kan du velge å installere det på selve maskinen, så finne mappen hvor du installerte det og kopiere denne over til minnepinnen. Det andre alternativet er å installere spillet direkte til minnepinnen (som da må være koblet til maskinen), men det er ikke alle installasjonsprogrammer som gir deg lov til det.

Hvis det er en .zip-fil kan du pakke ut innholdet direkte til minnepinnen. Pass på at du har en mappe på minnepinnen du legger ting inn i, fordi det er ikke alle .zip-filer som har en “hovedmappe” inne i .zip-filen.

Få spillet over på en minnepinne i macOS

For macOS er det også to måter å gjøre det på. Hvis det er en .dmg-fil må du åpne denne, som vanlig, men i stedet for å trekke spillet over til applikasjonsmappen kan du trekke den over til minnepinnen. Hvis du trekker det over til maskinen i stedet kan du seinere også trekke det over til minnepinnen – og da holder det at du trekker bare spillikonet.

Noen macOS-spill er også pakket som .zip-filer og disse må du pakke ut direkte til minnepinnen.

Når alt har gått vel ser det slik ut (på en Windows-maskin)

Spille spillet fra minnepinnen

Når du skal spille et spill fra en minnepinne holder det at du setter den i maskinen. De fleste maskiner vil åpne minnepinnen automatisk og vise deg innholdet. I Windows må du inn i mappen med spillet du vil starte og finne .exe-filen som starter spillet. En sjelden gang kan det være vanskelig, fordi det ikke alltid er like logisk hvilken fil du skal starte – f.eks. heter startfilen i “Keep Talking and Nobody Explodes” ktane.exe og ser ut som alle andre filer.

Du kan risikere at noen spill ikke liker å bli spilt fra en minnepinne, fordi når de ble installert så installerte de også noen systemfiler til Windows på veien. Disse filene ligger da ikke på minnepinnen og kanskje heller ikke på den maskinen du setter minnepinnen inn i. Dette gjelder ikke mange spill, men det er alltid kjedelig å oppdage det når du skal bruke det – så sjekk om et spill virker ok på en tilfeldig maskin etter at du har lagt det over på minnepinnen. Dette gjelder filer som er lastet ned som .exe-filer. Spill som er lastet ned som en .zip-fil vil alltid virke (mer eller mindre). Uansett er det alltid lurt å teste!

På macOS er det enklere – finn ikonet til spillet og klikk det.

Valg av minnepinne til dette formålet

Det er ikke helt tilfeldig hvilken minnepinne du bør bruke til dette. Minnepinner med USB3 er mye raskere enn USB2, spesielt når maskinen skal lese noe fra dem (og det er stort sett det som skjer her). Det er bare å kikke i din favorittbutikk og se hva de har der (USB2 er på vei ut). Hvor mye lagringsplass må du tilpasse hvor mye du har tenkt å legge over på dem. Du får plass til en god del spill på 32GB lagring.

Å ha gjort klar spill på minnepinne er utrolig kjekt når du enkelt skal spille spill på et datarom med maskiner eller direkte på elevenes maskiner – eller ansattmaskiner på kurs. Når spillet kjøres fra minnepinnen går du utenom alle hindringer som skal stoppe brukerne fra å installere spill på maskinen – siden du ikke installerer noe, men spiller det direkte fra minnepinnen.

Det skader heller ikke å ha en USB-hub med mange tilkoblinger.


Back to Index

Hvorfor er det så få spill for 1.-4. trinn?

Sukk… vel… det er ikke til å stikke under en stol at mange spill egner seg best for barn litt opp i alder, enten fordi de er på engelsk eller fordi de krever ulike kompetanser elever på 1.-4. trinn ikke har enda. Dette er en av ulempene ved å bruke spill som er i salg som vanlige spill. Mange spill for 1.-4. trinn er i praksis lærings- eller øvingsspill og faller litt utenfor horisonten til en spillpedagog.


Back to Index