Hvordan får jeg Linux på en Chromebook?

Print Friendly, PDF & Email

De aller fleste Chromebooker kan kjøre Linux. Det vil si at du på Chromebooken kan åpne opp en vindu hvor operativsystemet Linux kjører og hvor du kan kjøre helt ordinære Linux-programmer. Hvis du har en Chromebook som er styrt av skolen/kommunen må administrator for systemet ha åpnet opp for at Chromebooken kan gjøre akkurat dette, og du må ta kontakt med dem om denne muligheten ikke er der.

Så denne siden er delt i to – en del til IT-ansvarlig i kommunen og en til læreren som skal få linux startet hos eleven i klasserommet.

Til IT-ansvarlig i kommunen

Kjære IT-ansvarlig i kommunen som leser dette!

Du leser nok dette fordi en lærer ønsker at elevene skal installere et dataspill i linux på en Chromebook. For at elevene skal få til dette må kommunen åpne opp for at aktuelle elevene (og lærerne) kan starte en linux-miljø på Chromebooken. Det er ikke unaturlig om du nå har reservasjoner mot å gjøre dette, fordi du tenker at her slipper du løs alt fra tenkelige til utenkelig ting. Til det er det å si at linux-miljøet på Chromebooken selvfølgelig lever i sin egen lille sandkasse og kan ikke gjøre noen ugang på resten av maskinen. Det er heller ingen GDPR-problemer eller andre juss-ting som dukker opp. Og skulle elevene lære seg så mye linux at de skjønner hvordan de kan installere Chromium og åpne en inkognitofane i nettleseren der, så kan du heller velge å eleven en klapp på skulderen for god jobb med å lære seg CLI-kommandoer i linux enn å bli stresset (fordi du må ikke glemme at de uansett kommer inn på det de vil på mobiltelefonen sin likevel). Roter elevene til linux-miljøet sitt går det bare ut over dette miljøet og det er bare for eleven å skru det av og på igjen for å starte opp med et helt nytt og friskt linux-miljø.

Husk at elever med tilgang til linux-miljøet da har et ekte miljø de kan programmere i (som er en del av skolen) og lærerne i skolen kan også bruke det til å utvide metoderepetoaret til å omfatte dataspill i skolen!

For å åpne opp muligheten for elevene og lærerne må du inn i administrasjonskonsollet under Enhetsinnstillinger og velge «Tillat bruk av virtuelle maskiner som kreves for å støtte Linux-apper» for OUen der de aktuelle Chromebookene er registrert.

Og det var det for din del.

Til lærer i klasserommet

Linux (beta) er som standard slått av. Du kan slå den på i innstillingene når som helst.

  • Velg klokkeslettet nederst til høyre.
  • Velg Innstillinger .
  • Velg Slå på under «Linux (beta)».
  • Følg trinnene på skjermen. Konfigureringen tar noen minutter første gang.
  • Om det er andre brukere installert på Chromebooken, eller om det av andre grunner er lite lagringsplass, bør du renske opp Chromebooken.
  • Et terminalvindu åpnes. Du har et Debian 10 (Buster)-miljø. Du kan kjøre Linux-kommandoer og installere flere verktøy med APT-pakkebehandling.

Etter dette vil det alltid være mulig å åpne opp et terminalvindu med Linux. Forklaringer i Spillpedagogbanken tar utgangspunkt i at du kan få opp dette terminalvinduet.

Noen andre tips og råd