Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er delt med Creative Commons BY-NC-SA og tar utgangspunkt i et opplegg laget av Aleksander Husøy.

Hvordan kan behandlingen av tyskerbarna belyse samfunnsutfordringer i vår egen samtid? Bli med på en reise i fortiden hvor du prøver å hjelpe adoptivbarnet ditt så godt du kan gjennom en vanskelig oppvekst.

Om spillet

I “My Child: Lebensborn” ikler du deg rollen som fosterforelder for et 7 år gammelt barn i etterkrigstidens Norge. Barnet har har tysk far og er blitt forlatt av sin biologiske mor. I et samfunn der krigens sår fremdeles er ferske, er det din oppgave å lose dette barnet gjennom en oppvekst hvor det blir holdt personlig ansvarlig for sine foreldres synder.

Spillet er utviklet av norske utgivere, og omhandler et viktig stykke av norsk historie, men kan spilles både på norsk, engelsk og tysk.

Trailer
Gjennomspilling av del 1

Undervisningsmål

Målet med undervisningsforslaget er at elevene skal leve seg inn situasjonen tyskerbarna hadde i Norge etter krigen og gjennom det få økt forståelse for hvordan liknende utfordringer kan ta form i dagens samfunn.

Aktuelle kompetansemål hvor “My Child: Lebensborn” kan være aktuelt finner du under kjerneelementet “Identitetsutvikling og fellesskap” i samfunnsfag (grunnskole) og “Identitet og livsmeistring” i samfunnskunnskap (videregående).

Det vil også være liknende kompetansemål i KRLE.

Slik kan du gjøre det

På www.ndla.no er det er rekke ressurser du kan bruke sammen med elevene i forkant av å bruke spillet:

Før spilling

Som i de fleste tema elevene skal bli kjent med er det lurt å ramme inn spillingen ved å gi dem noen innledende spørsmål de kan reflektere over.

 • Hvem har hovedansvaret for å sikre barn en trygg oppvekst? Foreldre, barnehage, skole, staten, “samfunnet” eller andre?
 • Er det grupper i Norge som i større grad enn andre blir utsatt for diskriminering? Religiøse eller etniske minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse, seksuell identitet og liknende?
 • Tror dere denne diskrimineringen også rammer barn av disse gruppene? Hvordan tror dere det påvirker barnet?
 • I spillet ikler dere rollen som fosterforeldre for et 7 år gammelt barn. Hvilke materielle og immaterielle behov har 7-åringer?
 • Spillet heter “My Child: Lebensborn”. Hva slags opplevelser tror dere dette spillet vil by på?
 • Spillet er satt til 50-tallet. På hvilke måter tror dere det norske samfunnet har endret seg siden da?

Under spilling

“My Child: Lebensborn” gjør seg best som gruppespilling med små grupper 2-3 elever. Da har elevene en større mulighet til å reflektere sammen over valgene de må gjøre i spillet og konsekvensene av dem.

 • Introduksjon til spillet
  • Fellesspilling på projektor – gi en elevene en rask gjennomgang av premissene for spillet + spillmekanikk.
 • Første spilløkt
  • Spill i fram til elevene når 21. august i spillet.
  • Mens elevene spiller skal de ta punktvise notater og ha en diskusjon rundt følgende spørsmål:
   • Valgte dere å adoptere Klaus eller Karin?
   • Hvordan har barnet det?
   • Har det venner?
   • Hvem er de viktigste sosialiseringsagentene/normsenderene i barnets liv?
 • Ta en plenumsdiskusjon om spillopplevelsen så langt
 • Andre spilløkt
  • La elevene spille i par til de er ferdig med del 1 av spillet.
  • Når de er ferdige kan de jobbe med disse oppgavene (skriftlig og muntlig):
   • Beskriv norsk kultur slik som den fremstilles i spillet. Hva har den til felles med, og hvordan skiller den seg fra norsk kultur i 2018?
   • Hvilke behov har barnet i spillet? Blir disse behovene møtt?
   • Hva slags holdninger har barnet til å skulle begynne på skolen?
   • Hvordan er familiens økonomiske situasjon?
    • Hvordan tror dere familiens økonomi er sammenliknet med andre familier på samme tid?
    • Hvordan tror dere den er sammenliknet med økonomien til gjennomsnittsfamilien i Norge i dag?
   • Hvordan opplever barnet å begynne på skolen?
   • Hvem sitt ansvar er det å ivareta barn som blir mobbet i skolen? Hvordan kan barn påvirkes av å bli utsatt for mobbing på kort og lang sikt?
   • Hvilken rolle har barne- og ungdomsarbeideren i møte med barn i situasjoner sammenliknbare med det vi møter i spillet?

Klassen rekker en serie med gode diskusjoner både i plenum og i mindre grupper knyttet til spillet og begreper/konsepter knyttet til individ, samfunn og kultur i løpet av 3x 45 minutter.

Dette trenger du

“My Child: Lebensborn” er tilgjengelig på iOS, Android (ca kr 30) og Windows (kr 58) via Steam.

Det er også laget en egen utdanningsutgave kalt “My Child: Lebensborn Edu” med mange undervisningsopplegg og måter å distribuere spillet på til elevene.

Tips, idéer og forslag

Som alltid – spill gjennom spillet først, slik at du vet hva som skjer. Her bør du ikke være uforberedt.

Lytt gjerne til en av episodene i podcasten “Spillpedagogene” hvor størstedelen av episoden er viet til “My Child: Lebensborn” som de også har omtalt noen ganger tidligere. Hva synes vi om spill hvor det ikke er mulig å nå “the good ending”? Kunne man solgt inn Schindlers liste som en lystig julefilm?

Spillpedagognivå – Middels
Teknisk middels – Spillet må kjøpes, lastes ned og installeres. Det fungerer fint på en vanlig datamaskin.
Didaktisk middels – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold og opplever i spillet. Læreren må ha selv ha reflekter over dette og hjelpe elevene med å holde dette fokuset under spillingen, samtidig som en er åpen for andre opplevelser underveis.
Spillmekanisk middels – Det er ikke vanskelig å bli kjent med mekanikken i spillet. Det er enkelt å utføre de ulike oppgavene i spillet og velge de valgene som spillet krever av spilleren.