Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget tar utgangspunkt i et opplegg laget av Anine Schevig Ludviksen og er etter avtale delt med Creative Commons BY-NC-SA.

En keltisk krigers brutale reise inn i norrøne myter og galskap. Sammen med henne blir også spilleren utsatt for skremmende og uforståelige opplevelser, i grenselandet mellom virkelighet og hallusinasjoner.

Om spillet

“Hellblade: Senua’s Sacrifice” er et dystert og atmosfærisk action-eventyrspill utviklet av Ninja Theory og utgitt i 2017. Spillet følger historien til Senua, en keltisk kriger som er på en reise for å redde sjelen til hennes døde elskede fra den norrøne underverdenen Helheim.

Spillet er kjent for hvordan det fremstiller psykisk sykdom, da Senua selv lider av psykose og opplever auditive og visuelle hallusinasjoner gjennom hele reisen sin. Disse hallusinasjonene er integrert i spillmekanikken, og gir en unik og oppslukende opplevelse og innsikt for spilleren. Spillet har en imponerende visuell utforming, et uhyggelige lyddesign og en kraftfull fortelling, som utforsker temaer som sorg, tap og psykisk sykdom.

Spillet inneholder en blanding av kamp, utforskning og oppgaveløsning, med et tungt fokus på nærkamp. I tillegg til kampene har spillet en rik og oppslukende verden inspirert av norrøn og keltisk mytologi.

“Hellblade: Senua’s Sacrifice” et utfordrende og emosjonelt intens spill som tilbyr en unik og tankevekkende opplevelse for spilleren. Det er av gode grunner satt en PEGI18 aldersanbefaling, så dette er et spill som passer best for elever i videregående skole.

Trailer til Hellblade: Senua’s Sacrifice
Gjennomspilling av Hellblade: Senua’s Sacrifice

Undervisningsmål

Tematikken og uttrykket i spillet gjør at dette er et spill for elever i videregående skole. Undervisningsforslaget passer best inn mot mål i faget Psykologi på studiespesialisering i videregående skole, og hvis noen fra UH-sektoren har forvillet seg inn her så kan de nok legge inn noen gode ord for aktuelle studieretninger der også. I det tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring” kan det også være andre fag hvor det kan være naturlig å trekke inn dette temaet.

Undervisningsforslaget legger også opp til at det er arbeid knyttet til spillet som en engelsk tekst.

Slik kan du gjøre det

Lenke til et dokument.
Arbeidsark – “Hellblade: Senua’s Sacrifice”

Undervisningsforslaget tar fra 6-8 skoletimer å gjennomføre, men er fleksibelt i forhold til hva du ønsker å trekke inn i undervisningen.

Du må også vurdere om dette er et spill som passer for klassen din. Det er skrevet flere ganger at dette er en intens og sterk opplevelse, og det er viktig å ikke undervurdere dette i møte mellom spillet og elevene. Spill gjennom den første timen av spillet selv, eller i det minst se den første halvtimen av gjennomspillingen. Pass på at det er nok lyd eller at du spiller det med hodetelefoner, og vurder selv hvordan du opplever intensiteten og uttrykket i spillet.

Før spilling

Elevene skal jobbe med sentrale begreper innenfor psykiatrien før de begynner spillingen, men det knyttes direkte til spillet fra begynnelsen av. Først skal elevene se denne videoen som følger med spillet, og som handler om hvordan spillutviklerne jobbet for å sikre at de fremstilte ulike psykiske lidelser på en korrekt måte i spillet.

Lenke til video om Hellblade: Senua's Psychosis.
Video om Hellblade: Senua’s Psychosis

Etter elevene har sett videoen skal de undersøke tre sentrale begreper innen psykiatrien, som også tas opp i spillet. Her er det også en fin anledning til å supplere elevene med temaer knyttet til depresjon, angst, syner og liknende.

Elevene skal jobbe med følgende arbeid i rundt halvannen time.

Undersøk “psykoser”

 • Hva betyr det?
 • Hva er symptomene?
 • Hva er psykotisk depresjon?

Undersøk “schizofreni”

 • Hva betyr schizofreni?
 • Hva er symptomene?
 • Vil du si at hallusinasjonene er ekte eller ikke?

Undersøk “depresjon”

 • Hva er depresjon?
 • Hva er symptomene?
 • Finnes det en måte å se forskjellen på å være lei seg og være deprimert?

Underveis kan det være nyttig for lærer å snakke med elevene om hvilke kilder de finner og bruker. Dette kan du også be dem om å legge inn i arbeidsarket.

Under spilling

Når elevene har satt seg inn i de ulike temaene skal alle delta i helklassespilling av “Hellblade: Senua’s Sacrifice”. Spillet er et rimelig klassisk actioneventyr i forhold til spillmekanikken, og det er lurt om det er en elev som kjenner sjangeren som spiller i klassen. Da sparer du mye tid på at eleven skal bli kjent med hvordan spillet fungerer. Den som spiller bør ta en tur innom “Innstillinger” for å se over hvordan kontrollene virker.

Det er viktig at det er god og mye lyd, og at stereobildet kommer tydelig frem. Det er lydeffekter som betyr mye for opplevelsen av spillet, og måten psykose fremstilles i spillet. Spillet overvelder sansene og det gjelder lydbildet også, og er en sentral del av hvordan utviklerne vil at spillet skal oppleves.

Underveis i spillet kan elevene i klassen notere når de gjenkjenner symptomer og kjennetegn på de ulike psykiske lidelsene de har jobbet med før spillingen.

Etter spilling

Etter spilling er det viktig at du tar en klassesamtale om hva klassen har opplevd, hvordan dette stod i forhold til det de undersøkte i forkant og hva de trodde om spillet før de satte i gang. Det er også verdt å trekke frem sammenhengen mellom spillet, hva “virkelighet” betyr og det å validere følelser.

Det er også mulig å jobbe videre med spillet og ha et mer litterært fokus med utgangspunkt i engelskfaget. Videoen under er et godt utgangspunkt før elevene går i gang med arbeidet, og bruk også videoen med gjennomspilling hvis elevene vil sjekke ut detaljer fra spillingen.

Video om narrativet i Hellblade: Senua’s Sacrifice

Setting

Setting is a description of where and when the story takes place.

 • When was the game created?
 • Describe the setting of the game. What atmosphere does it create?
 • Does it take place in the present, the past, or the future?
 • How is the setting conveyed through text, pictures and graphics, voice and sound?

Characterization

 • Who is the main character?
 • Who is Druth, and what does “Druth” mean?
 • What culture do they belong to?
 • Does the main character change throughout the game?
 • Is the character believable?
 • What points towards Senua being:
  • In psychosis
  • Schizophrenic
  • Depressed

Conflict

Conflict or tension is usually the heart of the story and is related to the main character. In a short story there is usually one main conflict.

 • How would you describe the main conflict?
 • Is there an internal conflict within the character?
 • What is the “darkness” the game refers to?

Theme

The theme is the main idea, lesson or message in the short story. It is usually an abstract idea about the human condition, society or life.

 • How is the theme expressed?
 • Is there more than one theme?

Dette trenger du

“Hellblade: Senua’s Sacrifice” er tilgjengelig til Windows, Playstation, Xbox og Switch, og koster rundt kr 200-300 alt etter plattform. Lenker til hvor du kan kjøpe spillet er lett tilgjengelig på nettsidene til spillet – https://www.hellblade.com/buy

Husk at lyd og bilde er viktig i visningen av spillet, så utgaven på Switch er en del svakere enn de andre plattformene. Skal du spille det på Windows må du ha en kraftig spillmaskin. Lydbildet også være i stereo, hvis ikke er det ikke noe poeng å spille “Hellblade: Senua’s Sacrifice”.

Spillet er også tilgjengelig i en DRM-fri utgave på GOG, og denne kan du installere på en minnepinne og kjøre direkte fra denne.

Tips, idéer og forslag

Det er også en del andre undervisningsforslag relatert til psykiske utfordringer på Spillpedagogbanken, om du vil bruke andre spill til dette temaet.

“Hellblade: Senua’s Sacrifice” finnes også som en VR-utgave til Windows, som naturlig nok gjør innlevelsen Senuas galskap og forstyrrelser enda sterkere.

Spillpedagognivå – Middels
Teknisk middels – Spillet krever en heftig spillmaskin, så enten må det være en god spillmaskin eller Playstation/Xbox som er spillmaskinen. Switch er en del svakere enn de andre plattformene.
Didaktisk komplisert – Dette undervisningsforslaget fordrer at du er godt bevandret i psykologifaget. Du må også vurdere om elevene i klassen din takler opplevelsen.
Spillmekanisk middels – Det er en fordel å være kjent med sjangeren. Spillet veileder deg ikke knapp for knapp på kontrolleren, men har en narrativ innføring i hvordan spillet virker de første 30 minuttene. I “Innstillinger” kan du enkelt se hvordan kontrolleren virker og sette spillet til “Enkel” kamp.