Tre videoessay om dataspill i Den kulturelle skolesekken

På konferansen «Spilltanken II» 13. januar 2022 fikk jeg lov til å bidra med med tre videoessays om dataspill i Den kulturelle skolesekken. Jeg endte opp med følgende titler – «Kunst, kultur og kompetansemål», «Viktigheten av lyd» og «Oppleve og skape kunst i VR». Og alle tre videoessayene finner du her!

«Keep Talking and Nobody Explodes» – Så fortsett å snakke!

Den ene eleven er stengt inne i et virtuelt rom sammen med en tikkende bombe. Den andre eleven har manualen «Hvordan desarmere bomber». Men det er et problem – eleven med manualen kan ikke se bomben og eleven med bomben kan ikke se i manualen. De må finne ut av det ved å snakke sammen og det faderlig fort!

«Richie’s Plank Experience» – Det de andre ikke har opplevd kan de heller ikke forstå

Har du prøvde å forklare en opplevelse hvor de andre overhode ikke klarer å forstå hva du har opplevd? Hvordan er det å lytte til en annen som forklarer en sterk opplevelse uten å skjønne noe av hva de har opplevd? Disse spørsmålene og en rekke andre gir mer mening når du urolig og livredd står på en planke noen centimeter over bakken.