«Firewatch» – Litterær analyse på mange språk i skogen

image_pdfimage_print

Undervisningsforslag tar utgangspunkt i et opplegg laget av Halvor Thengs på www.iktipraksis.no

Trodde du det var rolig (og litt kjedelig) å være brannvakt i en av USAs største nasjonalparker? Det trodde i alle fall Henry, men han tok feil – og det kan bli mye god litterær analyse av det, også på fransk (og tysk og spansk).

Om spillet

«Firewatch» er utviklet av det amerikanske spillfirmaet Campo Santo, og kom ut i 2016. Du spiller som Henry, og jobben din er å se ut over Shoshone nasjonalpark og holde utkikk etter skogbranner. Din eneste menneskelige kontakt er Delilah, sjefen din, som alltid befinner seg i andre enden av den håndholdte radioen du alltid bærer med deg. Når underlige ting begynner å skje i parken, må du både reagere på dem der og da, samtidig som du har en samtalepartner i Delilah som hjelper til med å analysere situasjonene.

Historisk plasserer «Firewatch» seg i 1989, året etter de store skogbrannene i Yellowstone nasjonalpark. Spillet utforsker forholdet mellom Henry og Delilah gjennom samtalene deres i den håndholdte radioen. I tillegg inviterer spillet til dialog rundt handlingen, både det umiddelbare i forholdet mellom hovedpersonen og Delilah, men også i det underliggende uforløste mysteriet som gradvis avsløres for Henry (og for spilleren). Slik fungerer «Firewatch» som et godt utgangspunkt for litterær analyse.

Undervisningsmål

Dette undervisningsopplegget passer like godt med andre spillnoveller, som for eksempel «Gone home«, «Virginia» eller «Tacoma«. Hensikten med dette opplegget er å gjøre en kobling mellom spill som litteratur på den ene siden, og klassiske papirtekster på den andre, gjennom kritisk orienterte spørsmål.

I norsk er det en rekke kompetansemål under kjerneelementene «Tekst i kontekst» og også «Kritisk tilnærming til tekst» som passer til lesing og analyse av tekster. Det samme gjelder kjerneelementet «Møte med engelskspråklige tekster» i engelsk.

I undervisningsforslaget vises det også hvordan «Firewatch» kan brukes i 2. fremmedspråk og da er det er rekke kompetansemål under kjerneelementet «Språk og teknologi» som du kan trekke inn som mål for undervisningen.

Slik kan du gjøre det

I 2. fremmedspråk som språktrening
I 2. fremmedspråk kan du bruke spillet til å skape leseglede og opplevelser knyttet til tekster på det aktuelle språket, og på den andre siden å jobbe faglig med å uttrykke egne meninger om tekster, samt å lage muntlige presentasjoner med utgangspunkt i skjønnlitterære tekster.

Bruk gjerne wikipedia-artikler om skogbrannene i Yellowstone nasjonalpark som førlesing (lenke til den franske artikkelen, men det er lenker der til tysk og spansk også). Øv på noen sentrale begreper og opprettet gjerne en ordliste på Quizlet, der du fortløpende kan legge inn ord og uttrykk dere kom over mens dere spiller. Før du går i gang med spillet kan du opprette et sted hvor elevene kan skrive en leselogg etter hver spilløkt, og det kan være alt fra Padlet til Google Dokumenter til OneNote. Målet med en leselogg er at elevene skal produsere tekst, så det er ikke så farlig om det er skrivefeil eller grammatisk rusk.

Selve spillet er nokså enkelt å komme i gang med. Første del er en prolog som i stor grad er tekstbasert. Her introduseres vi for fortida til hovedpersonen, Henry, og denne delen er organisert som en forgreinet historie der man tar ulike valg. Forhistorien mellom Henry og kona Julia spiller en rolle i hoveddelen av historien, som finner sted i en nasjonalpark i Wyoming. Prologens fordel er at den tillater å stoppe opp og forstå teksten, før man går videre.

Med en gang man går videre til hoveddelen av spillet, oppstår det en utfordring for elever som etter beste evne prøver å lære seg et fremmedspråk: Dialogen i spillet er organisk, i den forstand at samtalene er naturlig timet. Det betyr at man hele tiden må svare Delilah innenfor et gitt tidsvindu. Samtidig er den muntlige dialogen på engelsk, slik at man samtidig kan følge historien relativt enkelt til tross for at man ikke nødvendigvis forstår alt det skriftlige. De fleste dialogene har flere svaralternativer, og dermed må man på relativt kort tid skille mellom meningsinnholdet i tre ytringer for å kunne ta en beslutning om hva man skal svare. For historien sin del er det tilnærmet likegyldig hva man velger, men for elevenes del var det vanskelig å følge dialogen på en god nok måte, samtidig som man løp gjennom skogen til neste oppdragspunkt. Det er ingen dealbreaker for spillet som sådan, men absolutt et poeng å legge merke til dersom man vil bruke spillet i klasserommet.

«Firewatch» er et spill som fungerer godt å bruke som tekst der elevene skal sette ord på sin egen leseopplevelse. Man kan velge å legge vekt på historien i seg selv, knyttet til skogbrannene i nasjonalparken og dialogen med Delilah. Andre vil kanskje prøve å si noe om hovedpersonen Henry og vår forståelse av ham gjennom teksten, eller velge å fokusere på hvordan stemningen i teksten endrer seg fra rolig og harmonisk til intens og drivende. Det går an å snakke om musikken i spillet, om omgivelsene eller om avslutningen, som mange har kritisert. Alt dette er mulig å kommunisere, selv om man ikke mestrer et altfor omfattende vokabular i fremmedspråket. Det gjør «Firewatch» til et spill som egner seg godt i fremmedspråksundervisningen, uavhengig av hvilke aspekter av teksten man velger å fokusere på.

Vurderingsformen etter prosjektet var en skjermvideo, som f.eks. Screencast-O-Matic eller WeVideo, der elevene reflekterer over innhold, og sier noe om sin egen leseopplevelse i møte med denne teksten.

I språkfag som en litterær tekst – norsk og engelsk
Jobb med tradisjonelle litterære verktøy og virkemidler, men la elevene selv finne disse igjen i tekstene (både spillet og den/de tradisjonelle papirteksten(e) du bruker) gjennom å stille spørsmål til tekstene. «Firewatch» egner seg svært godt til spørsmål som begynner med ordet «Hvorfor…», fordi disse både stimulerer til og krever involvering fra eleven sin side. La elevene spille en økt (for eksempel en skoletime), og be dem deretter stille spørsmål til det som har skjedd. For å involvere alle, kan du for eksempel lage et delt dokument (f.eks. Google Workspace eller Microsoft 365) hvor du ber elevene skrive spørsmålene sine.

Erfaringsmessig når du ganske dypt i en analyse når elevene selv får anledning til å stille spørsmål de sitter inne med, og deretter diskutere dem i plenum. Derfor er også metoden god å bruke på tradisjonelle papirtekster, også for å vise overføringsverdien mellom dataspillet og den tradisjonelle «skolske» litteraturen.

Totalt må du regne rundt fire spilløkter (à én skoletime) for å komme gjennom spillet, med normal progresjon. Det gir anledning til å jobbe grundig med inntrykk og refleksjoner fra «lesingen», og gjør kanskje også elevene i stand til å skrive seg inn i en forståelse av teksten gjennom kritisk orienterte spørsmål som diskuteres i plenum.

«Firewatch» fungerer godt som helklassespilling der elevene bytter på hvem som spiller det på storskjerm, mens de andre elevene følger med og lager spørsmål til fortellingen.

Dette trenger du

Spiller du «Firewatch» som helklassespilling holder det med en datamaskin. Du kan også spille det i mindre grupper, men da må du investere i flere digitale kopier (og ha flere maskiner tilgjengelig).

Det er mulig å få tak i spillet på Steam og GOG til Windows og macOS (og Linux) i tillegg til konsollene PlayStation, Xbox og Switch. Prisen er +/- kr 150 alt etter plattform. GOG-utgaven er DRM-fri og kan installeres på en minnepinne slik at du kan spille den derfra.

Tips, ideer og forslag

Det er også mulig å bare bruke kartdelen i «Firewatch» til å trene på et kompetansemål i kroppsøving på ungdomstrinnet og Vg1 – «Eleven skal kunne forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø». Det å orientere seg i kartet i spillet er en sentral del av å komme seg fremover i historien, så elevene må beherske bruken av kartet for å komme videre.

Forresten – Spill gjennom «Firewatch» selv. Det er verdt opplevelsen. Og enda en ting – spill gjerne med 13-åringen i huset. De får med seg mer enn du tror av engelsken og de synes det er en spennende fortelling!

Trailer
Gjennomspilling