“Don’t Move” – Hva får deg til å fortsette å spille et spill du er lei av?

Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er skrevet av Odin Nøsen og delt med Creative Commons BY-NC-SA.

Hvor lenge orker du å spille et spill hvis eneste hensikt er å belønne deg for å spille spillet? Og hvorfor spiller du det så lenge?

Om spillet

“Don’t Move” er et eksperiment med fokus på ninjaer, ludonarrativ dissonans (altså en konflikt mellom spillets fortelling og spillmekanikken) og manipulering av spillerens vilje til engasjement.

Spillet begynner enkelt – beveg deg til venstre eller høyre. Du kommer raskt til å eksplodere. Men mens du prøver (og mislykkes i) å bevege deg, låser du opp mer av spillets belønningsmekanismer. Med hvert nytt element kommer nye “utfordringer” og flere belønninger! Og det er det spillet går ut på.

Det tar rundt 25 minutter å spille gjennom hele spillet, men det er neon triks du kan gjøre etter det også.

Trailer for spillet
Gjennomspilling av hele spillet

Undervisningsmål

Undervisningsmålet med denne økten læringsbasert spilling er å gjøre elevene bevisst på ulike teknikker som legges inn i spill (og livet ellers!) for å få deg til å spille mer. Det er også mulig å drøfte hvordan disse teknikkene (systemene) fungerer i forhold til den oppgaven som faktisk skal løses/gjøres – og om det er en meningsfull aktivitet eller meningsfulle belønninger som gis.

Det er kompetansemål knyttet til kjerneelementet “Folkehelse og livsmestring” i fagene KRLE/RE og samfunnsfag/samfunnskunnskap som kan romme bruk av dette spillet alt etter hvordan du vinkler det.

Opplegget passer fra 5. trinn og oppover og kan gjennomføres på alt fra 1 til 2 skoletimer – alt etter hvor dypt du ønsker å gå inn i temaet.

Slik kan du gjøre det

Spillet fungerer best om elevene kan spille det individuelt, men det kan også fungere i grupper eller som helklassespilling. Det er når elevene spiller individuelt at de best oppdager hvor vanskelig det kan være å slutte å spille spillet.

Lenke til arbeidsark.
“Don’t Move” – Arbeidsark

Kortutgaven er at du må få elevene til å begynne å spille spillet med oppgaven “Hva går dette spillet ut på?”. Så må elevene faktisk prøve å finne ut hva dette spillet handler om.

Noen elever vil gå lei raskt, mens andre kommer ikke til å slutte å spillet det. Etter en stund bør du stoppe spillingen og la ha en klassesamtale med elevene med utgangspunkt i spørsmålene under. Det er også mulig å la elevene jobbe med dette i grupper før du tar det i klassen.

  • Hva synes du om spillet “Don’t Move” og hvorfor?
  • Hva er det som får deg til å spille et spill?
  • Hva er det som kan få deg til å fortsette å spille et spill (du egentlig har gått litt lei av)?
  • Kjenner du igjen noen av belønningsmekanismene fra andre spill du har spilt? Eller andre situasjoner i livet ellers?
  • Hvorfor heter spillet “Don’t move”? (Hvorfor belønnes du for å bevege deg?)

Det tar en snau halvtime å spille gjennom hele spillet (ja, det er mulig) – og hvis noen gjør det kan dere også drøfte hva slutten på spillet kan fortelle oss.

Dette trenger du

Spillet er svært enkelt og krever ingenting av maskinvaren. Det er tilgjengelig på HumbleBundle eller itch.io, hvor du kan få utgaver til de fleste plattformer. Det koster rundt kr 10.

Utgaven på itch.io er DRM-fri og du kan legge spillet over på en minnepinne og spille det fra denne.

Tips, idéer og forslag

Se hvor lenge du ender opp med å spille spillet. Det er greit å føle litt på det elevene kommer til å føle på – på godt og vondt.

Fest venstreknappen (eller høyre) på tastaturet fast med en teipbit og la spillet “spille” seg selv.

Spillpedagognivå – Middels
Teknisk middels – Spillet er tilgjengelig via flere plattformer, men må installeres på den enkelte maskin i en eller annen form.
Didaktisk middels – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold og opplevelser i spillet, men spillet er laget spesielt med tanke på å la spilleren oppleve hvordan belønningsmekanismer fungerer i spill (og ellers).
Spillmekanisk enkelt – Spillet er lett tilgjengelig og det er enkelt å finne ut hvordan du spiller det.