Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er skrevet av Odin Nøsen og delt med Creative Commons BY-NC-SA.

Hva om du kunne leve livet ditt om igjen. Hvem ville du da være – deg selv eller noen helt andre? Spill “Alter Ego” og se hvem du er – eller oppdag hvem du kunne vært.

Om spillet

“Alter Ego” er et gammelt spill utgitt av Activision i 1986. Spillet gir deg en masse valg for ditt alter ego og viser deg hvilke mulige konsekvenser disse har for denne personen. Alter Ego begynner med fødselen og slutter ved døden og er tilgjengelig i to svært ulike utgaver: En manne- og en dameutgave – for ja… det er en forskjell.

Spillerens alter ego begynner spillet som spedbarn. Du manøvrerer i et tre-diagram med noder – hver med sitt ikon. Hvert ikon er en erfaring eller situasjon som kan utforskes. Ikonet viser hvilken type erfaring det representerer, f.eks. er hjertet knyttet til følelser. På denne måten spiller alter egoet ditt seg gjennom sju livsfaser med sine ulike opplevelser – spedbarn, barndom, ungdom, ung voksen, voksen, godt voksen og alderdommen. Det kan hende du opplever noe forferdelig og dør på veien – men det er mest (god) humor (noe som gjør kontrasten stor når det skjer noe alvorlig).

“Alter Ego” holder orden på hvem du er ut fra valgene dine underveis i hele spillet. Dette kan også få konsekvenser for hva som skjer i spillet.

Vil du vokse opp fornøyd og lykkelig? Vil du slåss med bøllene eller bli venner med dem? Finner du en kjærest til skoleballet? Blir du gift og får barn, eller start du din egen bedrift og blir millionær? Valget er ditt! (Tenk på spillet som en tekstutgave av et litt mer alvorlig ment “The Sims“.)

Spillet tar opp alt fra ufarlige til betente tema og tematikk står i forhold til alderen du spiller – og spillet er på engelsk. Dette gjør at det passer best for elever fra 8. trinn og oppover.

Du kan bruke “Alter Ego” på så mange ulike måter at det er vanskelig å gi en god tidsangivelse på hvor lang tid du bruker på dette. Det er mulig å bruke det i én skoletime og det kan brukes som en sammenhengende spilløkt spredt ut over en måned.

Undervisningsmål

Kompetansemål knyttet til de tverrfaglige temaene “Folkehelse og livsmestring” og “Medborgerskap og demokrati” i fag som KRLE, samfunnsfag og engelsk burde være enkle å arbeide med i forbindelse med “Alter Ego”.

Siden en full gjennomspilling av “Alter Ego” omfatter et helt liv og alt det som skjer der, så kan du trekke inn en rekke mål fra de fleste fag. Det kan enkelt legge grunnlag for samtaler om livsvalg, økonomi, etikk/moral, møte med andre mennesker osv.

Målet med undervisningsforslaget er å få elevene til å reflektere over hvem de selv er og hvordan ulike valg påvirker hvem de er og hvem de vil være.

Slik kan du gjøre det

Fire ulike måter å spille “Alter Ego” (titlene er forfatterens egne):

 1. “Alter Ego Ego” – Så likt som mulig som deg selv. Du må altså prøve å spille så ærlig som mulig – svar det du tror du hadde gjort i de ulike situasjonene.
 2. “Alter Ego Anti” – Så ulikt som mulig som deg selv. Spill en person som er helt motsatt av slik du er.
 3. “Alter Ego Perfectus” – Så perfekt som mulig. Svar “perfekt” på alt, altså de svarene du selv mener er de rette svarene for enhver anledning.
 4. “Alter Ego Sexus” – Det annet kjønn. Erfar et liv som jente, hvis du er gutt og gutt, hvis du er jente.

Hvordan ender du opp som person ifølge spillet? Det er mulig å sjekke ut oversikten over personligheten din. Du finner dette på litt ulike måter alt etter hvilken utgave av spiller du bruker.

 • Webutgave / Steam / mobil / C64 – Klikk på ikonet oppe til venstre.
 • Gammel PC-utgave – Trykk ESC og så velg ikonet oppe til venstre.

Det finner også flere måter å organisere en spillrunde i Alter Ego. Den ene er å spille i timen, vandre rundt mens elevene spiller og la dem snakke sammen om valg de gjør og hvorfor de gjør det de gjør. Den andre måten er å la dem spille hjemme og lage en oppsummering av hver økt.

Lenke til arbeidsark.
“Alter Ego” – Arbeidsark

Lag en oppsummering av spillrunden (lenke til arbeidsark):

 • Hvordan valgte du å spille Alter Ego og hvorfor? Hva ville du prøve ut?
 • Husker du noen spesielle situasjoner som gjorde inntrykk? Gjorde du noe du angret på eller ville gjort annerledes? Hva var dette – og hva valgte du?
 • Hvem endte du opp med å bli? Ta et skjermbilde av statistikken når du begynte og når du sluttet og lim inn i rapport. Ble du den du trodde du skulle bli? Var det noen overraskelser i statistikken – hva var i så tilfelle overraskende og hvorfor?

Blogg livet ditt
Det er også mulig å la elevene dokumentere hva de gjør for eksempel i en blogg – “Mitt liv som…”. Der kan de komme med betraktninger og tanker om ulike valg og erfaringer de gjør i spillet. De kan utfordres til å sammenlikne det mot eget liv og egne forventninger.

Refleksjon over virkeligheten spillet presenterer
“Alter Ego” ble laget i 1986, som faktisk er over en generasjon siden! Elevene kan gå i oppgave å finne likheter og forskjeller i hvordan vi ser på ting i dag og den gangen det ble laget. Uttrykker spillet tanker og synspunkter som vi ikke lenger synes er ok eller som vi ikke tenker over lengre? Det er også et amerikansk spill, og elevene kan reflektere over hvordan dette kommer til uttrykk og hvilke likheter og forskjeller dette innebærer i sammenlikning med det norske samfunnet.

En forlengelse av dette er at elevene kan få i oppgave å ha et kritisk blikk på hvordan spillet forholder seg til kjønnsroller og andre stereotypier ut fra hvordan vi ser på det i dag og når spillet ble laget.

Et godt utgangspunkt for diskusjonen kan være denne refleksjonen, skrevet av Choose Multiple LLC som i dag publiserer spillet.

Dette trenger du

Du kan kjøpe spillet for rundt kr 50 til Windows, macOS, Android, iOS og nettleser på spillets hjemmeside – https://www.playalterego.com/

Fordelen med ovennevnte utgave er at spillet lagres automagisk underveis. Så om du må ta en pause, fortsetter spillet der det slapp neste gang du starter det. Alle har lov til å spille én gang gratis gjennom nettleserutgaven av spillet! Og hvis du starter lenken over i inkognitomodus i nettleseren din kan du spille det om og om igjen som første gang.

Samtidig er også spillet gratis tilgjengelig på ClassicReload – en nettside hvor du kan spille gamle spill for ulike maskiner direkte i nettleseren:

Fordelen med ClassicReload-utgavene er at de er gratis og at du kan begynne rett i den alderen du ønsker. Ulempen er at du ikke kan lagre spillet ditt. C64-utgavene laster en god del tregere enn de andre og krever også at du “bytter” floppydisk underveis. Det kan være krevende for noen som aldri har gjort det før. Disk 0 er side 1 på første disk, disk 1 er side 2 på først disk, disk 2 er side 1 på andre disk… osv.

Men – Spillpedagogbanken har et eksperiment gående, som gjør at du kan spille C64-utgaven av spillet rett i nettleseren. Og det virker. Her er det også mulig å lagre (trykk ESC), men alle som spiller må sloss om de 6 ledige lagringsplassene på disk 1! Og ja – det er et par ekstra spill det er også!

Lenken til dette eksperimentet – https://nettspill.spillpedagogbanken.no/c64/c64.html

Tips, idéer og forslag

Hvis du ønsker å bare spille for eksempel ungdomsdelen av spillet må du velge dette på litt ulike måter alt etter utgave.

 • Webutgaven / Steam / mobil – Velg ikonet oppe til høyre i spillet og “spol” videre til den alderen du ønsker.
 • Gammel PC-utgave / C64 – Når du starter spillet får valget om hvilken alder du vil starte på.

Superkortutgave av Alter Ego – Start spillet i nettleseren og be elevene om å svare på personlighetstesten. Når spillet starter går de inn og ser hva spillet mener om hvem de er. Synes elevene det stemmer? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Se hvor mye du rekker å spille av spillet for deg selv. Det kan være lurt å være forberedt på noen av de mer opprivende situasjonene du kan oppleve – både som barn, ungdom og voksen.

Du kan også ta en kikke på undervisningsforslaget til “The Sims“.

Spillpedagognivå – Enkelt
Teknisk enkelt – Spillet er tilgjengelig via nettleser, men bare som betaling, og via ulike emulatorer i nettleser.
Didaktisk middels – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold og opplevelser i spillet. Spillet er på engelsk og tar noe tid å spille.
Spillmekanisk enkelt – Spillet er lett tilgjengelig og det er enkelt å finne ut hvordan du spiller det, men grensesnittet i emulatorene kan oppleves gammeldags.