Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er delt med Creative Commons BY-NC-SA og er en bearbeidet utgave av et opplegg laget av John Arne Gaard Nilsen.

Det er ikke mye julestemning i dette spillet, tross snø og kulde. Istiden er her. Ingen vet hva som har skjedd, men verden er blitt iskald. Du må holde stram orden i den siste kolonien hvor mennesker kan leve for at alle kan fortsatt overleve. Hva velger du å gjøre?

Om spillet

“Frostpunk” er et ressursstyrings- og strategispill hvor du har rollen som overhode for en koloni i en postapokalyptisk verden som blir kaldere og kaldere. Du har ansvar for alle menneskene i kolonien din og du må sette dem i arbeid for å holde kolonien i live. En reaktor midten av kolonien er det som holder frosten vekke. Den går på kull og krever konstant påfyll om den skal varme opp det kalde landskapet. Du må fordele arbeid, bygge hus og industribygninger, kritisk forvalte ressursene dine, drive utforskning av området rundt etter andre kolonier og flyktninger, og du må godkjenne lover som gir deg nye muligheter for å styre befolkningen din.

Ikke bare må du holde orden på alt dette, du må også holde et øye med hvordan innbyggerne dine har det. Det er to målere som viser hvordan innbyggerne har det – en som viser hvor mye håp de har og en som viser misnøye. Du bør holde misnøyen på det laveste for å unngå opprør, desertering og annen uro, samtidig som du må holde håpet oppe for at innbyggerne skal holde ut i den bitre kulden. Hvordan du forvalter ressursene og imøtekommer befolkningens behov og ønsker har direkte innvirkning på disse to målerne. Ofte vil det være nødvendig å vedta en ny lov som hjelper deg å håndtere en situasjon, da er det viktig å lese konsekvensene av loven fordi lovene vil, som alle lover, bli oppfattet av innbyggerne på ulikt vis.

Det er mulig å spille gjennom spillet på 3 timer, men du skal ha tapt spillet mange ganger før du kommer dit – så i undervisning spiller du spillet så lenge du planlegger at du gjør det.

Spillet er på engelsk, er enklere å spille om du har spilt litt av denne typen spill og tar opp komplekse og alvorlige temaer, så spillet passer best for ungdomstrinnet og oppover.

Trailer
Gjennomspilling av spillet

Undervisningsmål

Det er ikke vanskelig å finne aktuelle innslagspunkter for “Frostpunk” i læreplanen. De tverrfaglige temaene “Demokrati og medborgerskap” og “Bærekraftig utvikling” har flere kompetansemål og vinklinger hvor spillet kan være aktuelt å bruke, spesielt i samfunnsfag og KRLE på ungdomsskolen. Det er tilsvarende referanser i fagene samfunnskunnskap og historie i videregående skole.

I samfunnsfag kan spillet knyttes til tema som styreform (demokrati vs opplyst enevelde vs diktatur), hva som gjør et samfunn bærkraftig og liknende. I KRLE kommer tema som etikk og lover og regler naturlig inn som et element fra spillet.

Slik kan du gjøre det

Dette undervisningsforslaget tar utgangspunkt i at elevene spillet “Frostpunk” i grupper på 2-4 elever og det kan gjennomføres på alt fra 2-4 skoletimer.

“Frostpunk” – Arbeidsark

Når elevene spiller “Frostpunk” er det meningen at de diskuterer hvert valg nøye og forsvarer valgene sine. Spillet kan pauses ved å trykke mellomromknappen slik at elevene kan både bygge, distribuere arbeidere og ressurser, samt diskutere valg og fremtidige valg. Ved å trykke på tallene fra en til tre justere elevene hastigheten i spillet og det kan være greit på kveldstid (i spillet) eller når de venter på å få nok ressurser til å for eksempel bygge noe. Minn elevene på at de må sette spillet på pause mens de diskuterer.

For hver lov som bestemmes skal elevene skrive ned en begrunnelse etter at de har diskutert den og eventuelle konsekvenser de tror loven vil ha. De må huske å få med en kort setning om hva det andre alternativet var, selv om de ikke valgte det. Å holde kolonien i live er vanskelig og det er godt mulig at elevene må prøve om igjen et par ganger før de finner ut hvordan de bør gå frem for å drive kolonien.

Valgene dine betyr noe

Underveis i spillet vil det dukke opp noen varsler som pauser tiden og da må elevene gå inn i varselet. Der finner de en kort melding fra innbyggerne dine og de ønsker seg som regel noe. Det er viktig å vurdere ønskene deres, men elevene ikke nødvendigvis ta hensyn til dem. Vær klar over at både det å ta hensyn til dem og det å ikke gjøre det før konsekvenser videre i spillet (og det er ikke alltid like lett å vite hva som kommer til å skje).

Oppgaven som er skissert i dette undervisningsforslaget er todelt. Den første oppgaven er at elevene skal drøfte alle valgene de tar i spillet innad i gruppen mens de spiller. Alle skal komme med begrunnelser for valgene de vil gjøre og de skal bli enige om hva som er det beste å gjøre – og hvorfor. Dette skal de skrive ned i et dokument underveis. Det er ikke den eleven som sitter med spillmaskinen som har det siste ordet. Det er flertallet som bestemmer om det er uenighet i gruppen. God kommunikasjon og diskusjon er viktig fordi det dukker opp mange valg i spillet. For hver dag som går skal elevene bytte på hvem som spiller slik at alle får prøvd spillet og alle får skrevet i dokumentet.

Den andre oppgaven er å ha en diskusjon etter spillsesjonen. Da er det fint om de har noen spørsmål som hjelper dem i gang. Svarene på spørsmålene kan de skrive i stikkordsform i samme dokument som de skrev dagboken/tidslinjen. Elevene må bruke tidslinjen/dagboken aktivt for å få med alle detaljer og diskusjoner de har hatt underveis i spillingen. Når de har svart på spørsmålene kan de drøfte spillet og opplevelsen spillet gav ut i fra erfaringene de har gjort og inntrykkene de sitter igjen med.

Her finner du også lenker til et forslag til elevtekst for undervisningsopplegget som du kan dele ut og et forslag til et arbeidsark for “Frostpunk”.

Dette trenger du

“Frostpunk” liker mer futt i Windows-maskinen enn den jevne bærbare maskinen mange har, samtidig som spillet ikke trenger det for å fungere som spill. Det hakker litt på en vanlig bærbare Windows-maskin, men ingen taper spillet av den grunn.

Spillet er tilgjengelig på Windows, PlayStation 4 og Xbox One for rundt kr 200. Det har en rekke utvidelser som ikke er nødvendige å kjøpe i forbindelse med med dette undervisningsforslaget.

Hvis du skal bruke spillet i undervisning kan du få så mange gratislisenser av Windows-utgaven du trenger ved å kontakte utvikleren Pawel Miechowski på epostadressen pawel.miechowski@11bitstudios.com (skriv på engelsk). Du kan få både så mange Steam-nøkler du trenger og/eller en DRM-fri utgave av spillet. Den DRM-frie utgaven kan du installere og spille fra en minnepinne. 11bit Studios tilbyr forresten gratis utdanningsutgaver av alle spillene de har i porteføljen sin.

Tips, idéer og forslag

Elevene kan få i oppgave å lage en plausibel historie om hva som har ført til at verden er gått inn i en ny istid. Det er hint i fortellingen her og der, og det er en bakgrunnshistorie som spillet er laget rundt, men det er ikke tydelig. Se hvor tett elevene kommer til spillets faktiske historie.

Spillpedagognivå – Middels
Teknisk middels – Spillet må kjøpes, lastes ned og installeres. Det er mulig å få spillet gratis direkte fra utvikler. På Windows fungerer det bedre med en noe kraftigere maskin.
Didaktisk middels – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold og opplever i spillet. Læreren må ha selv ha reflekter over dette og hjelpe elevene med å holde dette fokuset under spillingen, samtidig som en er åpen for andre opplevelser underveis.
Spillmekanisk middels – Spillet har en kjent spillmekanikk for elever som har spilt denne typen spill før. Derfor bør du bruke tid på at elevene blir kjent med mekanikken før innholdet i spillet fungerer godt for elevene.