Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er delt med Creative Commons BY-NC-SA og tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg laget av John Arne Gaard Nilsen og Henrik Hope.

Kan dataspill gi en korrekt fremstilling av historien? Er den verre eller bedre enn andre kilder? Elevene blir med på Operasjon Foxhome hvor de skal undersøke tungtvannsaksjonen i “Battlefield V” og sammenlikner det med TV-serien fra NRK og andre kilder de kan bruke.

Om spillet

“Battlefield V” er gitt ut i 2018 og ett av mange spill i Battlefield-serien. Felles for dem er at de er first-person-shooter-spill knyttet til ulike kriger og krigssituasjoner, og hvor du får tilgang til en rekke ulike våpen, kjøretøy og fly knyttet til ulike tidsperioder. Dette er klassiske skytespill som flere elever kjenner fra fritidsspilling og som noen kanskje har et nært forhold til.

I “Battlefield V” får du tilgang til 4 ulike krigsscenarier fra 2. verdenskrig og ett av dem er tungtvannsaksjonen på Rjukan (Operasjon Nordlys).

Trailer
Gjennomspilling av tungsvannsaksjonen i “Battlefield V”

Undervisningsmål

Målet er at elevene skal være faktasjekkere for en reell hendelse under 2. verdenskrig, fortalt gjennom to ulike kilder: TV-serien “Kampen om tungtvannet” og spillet “Battlefield V”.

De ferdighetene ferdighetene og det innholdet elevene skal bruke er godt plassert i faget samfunnsfag i grunnskole og samfunnskunnskap i videregående skole. Bare kjerneelementet “Undering og utforskning” inneholder er rekke kompetansemål hvor dette undervisningsforslaget kan bidra med refleksjoner og innsikter.

Undervisningsforslaget passer godt til elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Slik kan du gjøre det

Oppgaveark – “Operasjon Foxhome”

Undervisningsforslaget er delt inn i tre ulike oppdrag – Spectare, Animus og Veritas. De to første kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge, men Veritas må alltid være til slutt. Det er derfor mulig å organisere undervisningen på mange ulike måter. Spectare og Veritas kan gjøres både hjemme og på skolen, mens Animus må være på spillrommet på skolen. En klasse kan for eksempel deles i to der den ene halvdelen er hjemme og gjør oppdrag Spectare, mens den andre halvdelen er på skolen og spiller – og så bytter de rundt. Selvfølgelig kan alt også gjøres på skolen, med de fordelene det har om en ønsker å reflektere høyt i klassen mens elevene jobber.

Før spilling

Oppdrag Spectare
Dette oppdraget kan elevene gjøre hjemme eller på skolen, eller en kombinasjon hvor de ser TV-serien hjemme og tar arbeidet med den på skolen. Fordelen med å gjøre det på skolen er at elevene enklere kan jobbe sammen og at du som lærer kan lytte til og kommentere samtalene i gruppene. Det er også enklere å hente fokus opp fra gruppene om det er behov for å avklare ting for klassen eller ha en klassesamtale/-diskusjon. Denne delen tar alt fra ingen til to skoletimer alt etter hvordan den blir organisert.

Under spilling

Oppdrag Animus
Det tar lett en klokketime å spille gjennom operasjon Nordlys i “Battlefield V”, så du må beregne at denne delen tar to skoletimer. La elevene jobbe i grupper på 2-3 elever når de drøfter og jobber med de ulike oppdragene. Om klassen er samlet kan du som lærer lufte noen av spørsmålene i klassen, men ikke gi dem fasitsvar.

Vær var for at mange elever ikke er kjent med FPS-spill og kan slite med å spille “Battlefield V”. Sett sammen spillgrupper hvor noen er vant med denne typen dataspill. Gjennomspillingen av den aktuelle sekvensen er tilgjengelig nede i dette opplegget.

Det er lov å hinte om at dataspillet kanskje er mer en opplevelse enn faktakilde.

Tekst – “Kritikk av TV-serie og spill”

Elever som ikke er med på spillingen kan bruke videoklippet med gjennomspilling fra YouTube som utgangspunkt for oppgavene i oppdraget.

Etter spilling

Oppdrag Veritas
Denne delen bør starte på skolen og fullføres hjemme. På skolen må du bruke tid til å sikre at elevene forstår hva de skal gjøre, og det er nyttig om elevene jobber i dokumenter i Microsoft365/Google Workspace der du kan få tilgang til dokumentet og komme med kommentarer underveis.

Dette trenger du

“Battlefield V” er et spill som krever en kraftig spillmaskin og at du har et halvt klassesett med slike maskiner. Du må i praksis ha tilgang til et ordentlig spillrom, og det er det ikke alle som har.

Spillet er tilgjengelig til Windows, PlayStation og Xbox fra kr 380-500, alt etter utgave og plattform.

Du trenger også episode 4 i serien “Kampen om tungtvannet”, som er gratis tilgjengelig på NRK sine sider.

Tips, idéer og forslag

Det er mulig å gjennomføre dette opplegget som helklassespilling og uten spilling overhode. Elevene kan bruke YouTube-klippet med gjennomspillingen av operasjon Nordlys som kilde til Animus-oppgaven, men det er selvfølgelig mye mer spennende å la elevene oppleve spenningen i spillingen.

Del ut oppgavearkene på papir og krøll dem gjerne litt, slik at de ser gamle og slitt ut. Eller la dem ligge i solen og under en sølete kaffekopp. Hvis noen lærere på skolen enda røyker kan du få dem til å blåse litt røyk på arkene.

I 2022 ga NRK ut podcasten “Tungtvannsaksjonene” i serien “Hele historien”. Podcasten er fylt med autentiske intervjuer og gir et ærlig bilde av hva som skjedde og hva det betydde. Episode to handler om operasjon Gunnerside (38 minutter).

Spillpedagognivå – Komplisert
Teknisk komplisert – Du trenger et spillrom med kraftige spillmaskiner og det er det ikke så mange som har tilgjengelig.
Didaktisk middels – Koblingen mellom dataspill og fag er enkel, men læreren må være trygg både på akkurat dette spillet og samtidig kunne fagbereper for forsåelse av historiefaget (og tungtvannsaksjonen).
Spillmekanisk komplisert – “Battlefield V” er et klassisk FPS-spill hvor spilleren både må være kjent med formen, spillmekanikken og vite hvordan disse spillene bør og kan spilles. Det er ikke alle elever som i praksis kan spille dem.