«Spent» – It’s just stuff. Until you don’t have it.

Undervisningsforslag er skrevet av Spillpedagogbanken og delt med Creative Commons BY-NC-SA.

…eller «Hvordan bli en spillpedagog på 15 minutter» ved hjelp av dataspillet «Spent». Dette er et annerledes undervisningsforslag. Forslaget er i seg selv et undervisningsopplegg for deg, og forhåpentligvis får du flere gode ideer om hvordan du kan bruke spillet (og andre spill) i egen undervisning. For de som har vært med på kurs hos noen av Spillpedagogene, så vil dette undervisningsforslaget antakeligvis være godt kjent – og nå kan du lokke andre lærere ut på glattisen.

Om spillet

«Spent» er et nettleserspill hvor du går inn i rollen som en person som nettopp har mistet jobben, huset og sparepengene. Nå må du skaffe deg en ny jobb, ett nytt sted å bo og du har bare $1000 igjen. Med dette utgangspunktet skal du se om du klarer deg økonomisk gjennom de neste 30 dagene. Hver dag dukker det opp en utfordring knyttet til penger og ting, og du må ta valg som får konsekvenser for livet ditt og pengene dine. Flere av valgene er for mange både så overraskende og ubehagelige at du kanskje må ty til en litt avvæpnede latter. Bruker du opp pengene dine har du tapt og har du penger igjen etter 30 dager har du vunnet.

Dette spillet er en «klassiker» i opplæring av lærere til hvordan de kan bruke dataspill i skolen. Det er kort, konkret og skaper lett opplevelser og reaksjoner hos spilleren og er derfor et godt spill når du skal vise lærere hva dataspill kan bidra med i undervisningen. Lærere som prøver spillet ender opp med gode ideer om hvordan de selv kan bruke det – og i mange flere fag enn det som er anbefalt her (bare ta en kikk på videoene i undervisningsforslaget).

Undervisningsmål

«Spent» gir deg et godt utgangspunkt for et undervisningsopplegg som rommer mange fag under de tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og «Demokrati og medborgerskap», og vil derfor treffe en del kompetansemål direkte i en del fag. Her er noen eksempler på hva eleven skal kunne:

 • Engelsk 10. trinn – utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden
 • Engelsk Vg1 – utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
 • Matematikk 10. trinn – planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
 • Samfunnsfag 10. trinn – vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 • KRLE 10. trinn – identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Spillet fungerer godt for elever på ungdomstrinnet og oppover. Flere har erfaring med at spillet også kan fungere på mellomtrinnet til tross for den voksne tematikken, men da bør det oversettes til norsk via oversetterfunksjonen de fleste nettlesere har innebygget.

Det tar alt fra 10-20 minutter å spille gjennom hele spillet en runde, så du rekker flere runder med spillet i løpet av en skoletime – med de mulighetene det gir for å prøve ut ulike måter å spille spillet på.

Slik kan du gjøre

I stedet for å skrive hva du kan gjøre, så skal du få spille spillet og selv tenke ut hvordan du kan gjøre det gjennom dette kjappe undervisningsopplegget (som tar 15 minutter til sammen). Tut og kjør!

Ikke klikk på lenken under før du får beskjed i videoen!

http://playspent.org

Klikk på denne lenken når første video er ferdig og svar på spørsmålene i skjemaet du finner der. Når du har svart på spørsmålene (og tatt en kikk på hva de andre har svart) starter du videoen under.

Nå som du er ferdig er det bare å tenke gjennom det du svarte på de ulike spørsmålene og så se hvordan du vil bruke «Spent» i ditt fag og i din klasse. Og bare for å parafrasere et annet spill her på Spillpedagogbanken – «Det finnes ikke rette eller gale valg. Bare konsekvenser.» Og i dette tilfelle er det forhåpentligvis positive læringssituasjoner som er konsekvensene både for deg og elevene dine.

Du skal uansett få et praktisk forslag til organisering (hvis spillpedagoghjernen går litt på tomgang).

Før spilling
La elevene diskutere temaer som fattigdom, velferdsstat og utenforskap enten i plenum eller i grupper. Bruk gjerne disse spørsmålene til å styre diskusjonen:

 • Hva betyr det å være fattig (økonomi, livskvalitet, sosialt osv.)?
 • Hva er grunnene til at det er økonomisk ulikhet i et samfunn?
 • Hva gjøres for å motvirke fattigdom i Norge?
 • I hvilken grad har samfunnet et ansvar for å ivareta de som har minst?
 • Hva tror dere menes med begrepene «absolutt fattigdom» og «relativ fattigdom»?

Under spilling
La elevene gå inn på nettsiden http://playspent.org/. Elevene kan spille individuelt, men det er mye mer interessant om de spiller i par. Da kan de diskutere opplevelsene og valgene de tar underveis i spillet.

Del ut oppgaver som elevene skal besvare/diskutere underveis i spillet. For eksempel:

 • Hvilken jobb valgte dere? Hvorfor?
 • Skriv ned de fem vanskeligste prioriteringene dere måtte gjøre i løpet av spillet.
 • Hva er det som gjorde disse valgene vanskelige?
 • Var dere enige i valget dere tok?
 • Hvis dere var uenige – Hvordan bestemte dere hva dere skulle gjøre?

Etter spilling
Hvert par som spilte sammen, slår seg sammen med et annet par slik at er fire i gruppen. La elevene reflektere over opplevelsene i spillet – først i gruppen, deretter i plenum:

 • Hva skjedde med dere i spillet?
 • Hvilke valg gjorde dere underveis og hvordan gikk det?
 • Hva var det vanskeligste valget du måtte ta i spillet? Hvorfor?
 • Tror du at du ville tatt de samme valgene om du var i denne situasjonen på ordentlig?
 • Hvis du skulle spilt en gang til – Hva vil du gjort annerledes? Hvorfor?
 • Hvilke hendelser i spillet tror du kunne skjedd i Norge? Hvorfor?
 • Hvilke ting er annerledes i «Spent» sammenliknet med norske forhold?
 • Er det slik det er å være fattig i Norge også? Hvorfor?
 • Hva ønsker spillskaperne å formidle med dette spillet?
 • Hvem sitt ansvar er det å ta vare på de som har det vanskelig?
 • Hvilke tiltak blir gjort i Norge for å hjelpe på situasjoner tilsvarende det vi møtte i spillet? Stikkord kan være velferdsstat, gratisprinsippet i skolen og NAV.

Dette trenger du

«Spent» er et nettleserspill og virker på alle enheter som har en nettleser fra PC til mobiltelefon. Gå inn på siden http://playspent.org og spillet er i gang.

Tips, ideer og forslag

La elevene lage et regneark med inntekter og utgifter dag for dag (som dette eksempelet), slik at de i etterkant kan ha en dialog om hvilke inntekter og utgifter den enkelte faktisk har hatt. Hvilke utgifter som kommer hver dag er tilfeldig, så elevene vil ha ulike historier de kan fortelle ut fra regnearket.

Elevene kan spillet «Spent» flere ganger og se om det dukker opp nye situasjoner eller om de vil prøve å spille spillet på en annen måte enn første gang de prøvde det – og hvorfor de eventuelt vil gjøre ting annerledes.

Hvis det er stort sprik i engelskferdighetene i klassen, f.eks. på 5.-7. trinn, kan de elevene som er mer flytende i engelsk settes i par med elever som ikke er lite sterke. Sett da av mer tid til spillet, så alle elevene har mulighet til å bearbeide innholdet.

Om du vil spille «Spent» på andre språk enn engelsk er det mulig å bruke oversettelsesfunksjonen i f.eks. Chrome som oversetter nettsider fra et språk til et annet. Klikk på ikonet oppe til høyre i URL-feltet og velg «norsk» og hele nettsiden blir oversatt fra engelsk til norsk. Det fungerer forbausende godt, bortsett fra de vanlige litt pussige oversettelsene som også kan forvirre læreren – hva er en «hånd meg ned jakke»?