Undervisningsforslag

«Word After Word» – En flerspillerkonkurranse om engelsk ord

«Word After Word» er et fartsfylt flerspillerspill – spilt på én maskin og med mange tastaturer. I en svært database ligger det lagret hvilke substantiver som naturlig følger et adjektiv – på engelsk. Spillerne får belønning alt etter hvor godt de klarer å tenke (eller føle) hvilket substantiv som vanligvis følger et bestemt adjektiv.

Spillmusikkens bruk og funksjon

Når spilte du sist et dataspill? La du merke til musikken? Musikk er ofte en glemt bestanddel når vi tenker på dataspill. De fleste er nok ikke klar over at de har lyttet til mange timer med musikk når de har spilt gjennom et spill. Den er der – og den har ofte en viktig funksjon i spillet. Hvorfor ikke vise det til elevene?

«The Stanley Parable» – The end is never the end is never the end is never the end is never…

The Stanley Parable prøver ikke å gi oss svaret på et spørsmål, det forsøker å få oss til å oppdage spørsmålene vi burde stille! The Stanley Parable er et oppdagelsesspill. Du spiller som Stanley – og du spiller ikke som Stanley. Du følger en historie – du følger ikke en historie. Du har valg – du har ingen valg. Spillet tar slutt – spillet tar aldri slutt. Selvmotsigelse følger selvmotsigelse og reglene for hvordan spill skal fungere brytes, og brytes så igjen og igjen. Denne verdenen er ikke laget for at du skal forstå den. Men mens du utforsker vil ting etterhvert sakte gi mening. Paradoksene kan begynne å virke fornuftige. Kanskje du bestemmer likevel? Spillet er ikke her for å kjempe mot deg – det byr deg opp til dans…