Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er delt med Creative Commons BY-NC-SA og tar utgangspunkt i et opplegg laget av Aleksander Husøy.

Lek med livet, utforsk mulighetene og gjør ting du ellers ikke ville gjort. Siden du kan gjøre nesten alt, og det er få regler som begrenser, kan du bruke “The Sims” til å utforske mange sider av det å leve et liv – og dermed også bruke det i nesten alle fag.

Om spillet

“The Sims” er en av verdens mest populære spillserier. Hvis du snakker om spill med elever, kolleger, venner eller løse bekjente, er “The Sims” en tittel mange har et forhold til. Dette gjelder også de i bekjentskapskretsen som er tydelige på at de ikke spiller dataspill. “The Sims” regnes nok som et spill som alle kan sette pris på uten å stemple seg selv som “gamer”.

Spillet er et sandkassespill hvor du kan lage en virtuell familie, og kontrollere deres bevegelser og valg. Spillet har ikke et forhåndsdefinert mål, det er det opp til spilleren å avgjøre. Det kan være å bygge drømmehjemmet sitt eller at “simmene” stiger i gradene på jobben. Noen vil gjerne skape en så harmonisk familie som mulig, andre vil skape mest mulig drama.

Trailer
Let’s play-video (uten kommentarer)

Undervisningsmål

I skolen kan “The Sims” brukes som utgangspunkt for en rekke forskjellige læringsaktiviteter. Spillet kan brukes i arbeidet med temaer som kulturforskjeller, privatøkonomi, viktigheten av arbeid, kjønnsroller, folkehelse og livsmestring og veldig mye annet. Dette undervisningsforslaget gir noen tips til fremgangsmåter, men her er det et vell av muligheter som du som lærer kanskje får lyst til å utforske.

Dette undervisningsforslaget kan brukes med klasser fra 5. trinn og oppover. Aktuelle tema kan være familie, sosialisering, materielle og sosiale behov, og kultur og kulturforskjeller.

Kompleksitet, krav til refleksjon og bruk av fagbegrep og liknende må tilpasses klasses nivå og behov.

Slik kan du gjøre det

I likhet med alle andre spill (og kulturuttrykk) som lærere bruker i skolen, er det viktig at du har satt seg inn i hvordan spillet fungerer før du bruker det i undervisning. Du trenger ikke være spillekspert for å bruke spillet i opplæring, men du må kunne være i stand til å hjelpe elevene med å navigere i spillet. Ofte vil det beste være å gi seg i kast med å utforske spillet på egen hånd, men det kan også være nyttig å se en introduksjonsfilm til spillmekanikken i “The Sims” – som for eksempel denne:

Når du er trygg på at du kan hjelpe elevene i gang med spillet er det bare å sette i gang. Forresten – mange elever kan nok orientere seg godt i dette spillet allerede, så kan være verdt å sjekke om noen i klassen allerede er “The Sims”-eksperter.

Om familie
Del elevene inn i grupper på fire og la dem diskutere følgende spørsmål:

 • Hva menes med begrepet familie?
 • På hvilke måter kan familier være satt sammen? 
 • Hvordan er elevenes familier satt sammen? 
 • Hvordan ser den typiske norske familien ut? 

Følg opp med en kort plenumsoppsummering før gruppene instrueres til å lage en “typisk norsk familie” med simskaperverktøyet.

Gruppene kan avgjøre hvem en husstand skal bestå av, hvor gamle de skal være, hvilke klær de skal ha på seg og så videre. De kan også definere personligheten og ambisjonene til den enkelte spillkarakter (sim).

Når gruppene har laget sin familie, kan de presentere den i plenum for klassen. Diskuter deretter i grupper og i plenum:

 • Hvilke fellestrekk og forskjeller er det ved familiene som de ulike gruppene har laget?
 • Finnes det egentlig en “vanlig norsk familie”?
 • Hvor kommer ideeneidéene våre om typiske familier fra? TV og internett? Venner og kjente? Andre kilder?

Om materielle og sosiale behov
Etter at elevene har laget familier i sim-skaperverktøyet, er det tid for å la familien flytte inn i et nabolag. Som standard har man 20 000 “Simoleons” (spillets valuta) ved spillets start. La deltakerne velge et hus de har råd til i nabolaget “Willow Creek”. Deltakerne kan dermed da velge mellom Tusenfrydhytta (1 soverom, 1 bad), Bekkebo (1 soverom, 1 bad) eller Strekkhuset (2 soverom, 1 bad).

Gi elevene tid til å utforske sitt nye hjem, og å tilpasse det etter egne ønsker. Trenger de flere soverom/sengeplasser? Flere møbler? Leker? Elektronikk og underholdning?

La elevene spille i ca. 30 minutter hvor de både får innrede hjemmet sitt og styre karakterene i sin nye digitale familie. Be dem være spesielt bevisst på spillkarakterenes sinnstilstand. Er de fornøyde/sinte/frustrerte o.l.? Har de andre følelser? Hvorfor har de denne sinnstilstanden?

Diskuter i grupper/plenum:

 • Er spillkarakterene tilfredse? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvilke rom/ting valgte dere å bygge/kjøpe? Hvor viktige er disse for at simmene skal ha et godt liv?
 • Hvilke av tingene som er i huset er viktigst for at simmene skal ha det bra? Er det de samme tingene som er viktige i deres eget liv?
 • Hvilke sosiale behov har simmene? Er dette likt i den virkelige verden?

Andre forslag
Du kan som sagt bruke “The Sims” på mange måter i undervisningen, og og kreative lærere bør kunne finne mange flere bruksområder. Her er noen tips: 

 • Personlig økonomi: Lag budsjett og regnskap for simmene. Spillfigurene kan skifte jobb, miste jobben eller bli forfremmet. Hvordan påvirker det regnskapet?
 • Kjønn og kjønnsroller: Hvilke oppgaver/hjemlige sysler utfører de forskjellige simmene? Hvilke jobber har de? Hvem samhandler mest med barna?
 • Arbeid og skole: Alle “sim”- barna må gå på skole. Hvilke faktorer spiller inn på hvordan de gjør det på skolen? Hvilke konsekvenser har det for framtidig arbeidsliv?
 • Hjemmedesign: Kan du lage et hjem som har en gitt stilart?
 • Kreative oppgaver: Ved hjelp av filmverktøyet i “The Sims” kan deltakere lage kreative produkter med spillområdet som studio. Man kan Det kan brukes til å lage alt fra instruksjonsvideoer til reality serier eller dokumentarer. Søk på Youtube etter “sims 4 stories” eller “sims 4 documentaries” for inspirasjon. 

Dette trenger du

“The Sims 4” er nå gratis tilgjengelig til Windows, PlayStation og Xbox. Du må betale for eventuelle utvidelser, men det er ikke nødvendig i forbindelse med undervisningsforslaget her.

Til dette opplegget trengs en utgave av spillet per fire deltakere, men det er også mulig å gjennomføre dette opplegget som helklassespilling og da trenger du bare en utgave på en maskin eller konsoll koblet til storskjerm.

“The Sims” krever litt av maskinvaren på Windows-maskiner, så det vil være en redusert spillopplevelse på en svak (vanlig) Windows-maskin.

Tips, idéer og forslag

Hvis du (eller elevene) mangler penger for å lage det hjemmet du ønsker deg er det alltid en mulighet å jukse litt. Gå inn på denne lenken og se hva du må gjøre noe å aktivere noen juksekoder i “The Sims 4”. Elever som spiller “The Sims” vet om disse og bruker dem før du er klar over det!

En variant av dette opplegget rettet mot grunnleggende ferdigheter i voksenopplæringen er tilgjengelig i veilederen Odin Nøsen, Halvor Thengs og Aleksander Husøy skrev for Kompetanse Norge.

Tobias Staaby og Aleksander Husøy har tidligere laget et omfattende tverrfaglig undervisningopplegg med the Sims 4 for whyzo.no (mellomtrinn og ungdomstrinn). Det ligger tilgjengelig på denne lenken (bak betalingsmur).

Spillpedagognivå – Middels
Teknisk middels – Spillet må lastes ned og installeres. På Windows krever det en spillmaskin for å fungere godt.
Didaktisk middels – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold og opplever i spillet. Læreren må ha selv ha reflekter over dette og hjelpe elevene med å holde dette fokuset under spillingen, samtidig som en er åpen for andre opplevelser underveis.
Spillmekanisk middels – Sims har etter hvert sin egen velkjente spillmekanikk, men for nye spillere er det mye å lære og holde orden på i begynnelsen av spillingen.