«Runo» – Stories makes the past and the present come alive

Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er skrevet av Odin Nøsen og delt med Creative Commons BY-NC-SA.

Bli med på et besøk til den gamle familiehytten og opplev en magisk og mystisk midtsommerkveld. «Runo» er et oppdiktet finsk folkeeventyrspill, fylt med referanser og troper elever kan kjenne igjen fra moderne serier, filmer, spill og litteratur.

Om spillet

Du trenger et avbrekk fra en vanskelig tid i hverdagen og tar en tur til den gamle familiehytten ute i de finske skogene. Om kvelden på midsommernatten vekkes mystiske minner fra en glemt fortid. Du møter urgamle magiske hindringer du må overvinne og gjennom det kan du finne en vei videre i livet.

«Runo» er en vandresimulator med et nydelig visuelt uttrykk, god lyd og vakker musikk. Det er noen enkle gåter og oppgaver underveis, som ikke er vanskelige å løse. SMSene fra foreldrene dine i begynnelsen av spillet forteller deg hva du skal gjøre. Spillet kobler sammen historier og diskusjoner om kulturarv, myter og folklore. Blant annet er inspirasjon hentet fra det finske nasjonaleposet Kalevala.

Det tar rundt en time å spille gjennom «Runo». Spillet lagrer ikke så det må spilles gjennom i en sammenhengende sesjon.

Husk godt bilde og god lyd når dere spiller det på storskjerm i klasserommet.

Undervisningsmål

Hensikten med «Runo» er å bli kjent med finsk kultur og folklore og kan passe inn under tekst-/symbolforståelse i norsk og kulturforståelse i samfunnsfag.

Elevene kan gjennom spillet bli kjent med noen klassiske troper innen folklore som er brukt i en del samtidig film og TV-serier. J.R.R. Tolkiens «Ringenes Herre» bygger for eksempel på deler av finsk folklore (lenke til artikkel av BBC og Wikipedia). De fleste av tropene som blir brukt i «Runo» er noe elevene vil ha opplevd i andre fortellende medier og det er nyttig å reflektere over hvordan disse tropene blir brukt og hvordan de varierer noe i innhold fra fortelling til fortelling.

Spillet er på engelsk og passer best for elever på slutten av ungdomstrinnet og elever i videregående skole.

Slik kan du gjøre det

Før spilling

Målet med dataspillet er at spilleren skal bli kjent med finsk folkekultur og den beste måten å gjøre dette på er å la elevene spille spillet. Dette kan de gjøre som helklassespilling. «Runo» krever en del av maskinvaren, spesielt skjermkortet, så dette gjør det dårlig på vanlige elevmaskiner.

Når en først har helklassespilling er det viktig med god lyd og et godt bilde. Det er andre halvdel av spillet har mange mørke sekvenser, så det må være mulig å dempe lyset i klasserommet på en god måte.

Del ut arbeidsarket til elevene før spillingen begynner og forklar hva de skal gjøre under spillingen.

Under spilling

Det er bare mulig å spille «Runo» med mus og tastatur, så elevene som spiller det for klassene må være komfortable med dette. Du må gjerne la elevene rotere på spillingen. Det er som nevnt ingen vanskelige gåter i spillet, men det er mulig å gå seg litt bort i sekvensen det du må finne noen ingredienser til et brygg du skal lage. Sjekk ut gjennomspillingen om dere står fast.

Det er en rammefortelling i spillet som elevene skal prøve å beskrive i arbeidsarket. Hvorfor tar han en tur til den gamle hytten? Hvem er hovedpersonen og hvilket forhold har han til foreldrene, besteforeldrene og kjæresten?

En dagbok med forklaringer

Når du oppdager noe nytt i spillet dukker det opp et notat i dagboken. Derfor er det viktig å undersøke så mye som mulig, slik at notatet blir synlig. Elevene skal bruke forklaringen i dagboken til å lage sin egen korte beskrivelse i arbeidsarket og legg vekt på hvordan det blir brukt i spillet. I tillegg skal elevene notere hvor de har sett eller hørt om det samme eller liknende trope / fenomen i film, serier, eventyr, bøker eller ellers i livet.

Etter spilling

Når spillet er ferdig går dere gjennom arbeidsarket i plenum i klassen. La elevene komme med praktiske eksempler på hvor de har møtt tropene i «Runo» i andre kulturuttrykk. Se om elevene klarer å finne frem filmklipp fra YouTube eller andre eksempler på disse tropene.

Dette trenger du

Spiller er gratis og tilgjengelig på Steam og itch.io. Utgaven på itch.io er DRM-fri og du kan laste den ned og legge det over på en minnepinne og spille det direkte fra minnepinnen.

Du trenger en Windows-maskin med et kraftig skjermkort for at spillet skal være spillbart (og kjekt).

Tips, ideer og forslag

Dataspillet «Draugen» gjør noe av det samme som «Runo», bare i en norsk kontekst. Er du dypt inne i spillpedagogverden kan du la elevene sammenlikne elementer og troper fra disse to spillene opp mot hverandre. Undervisningsforslaget til «Draugen» finner du her.

Trailer
Gjennomspilling