Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget er skrevet av Odin Nøsen og delt med Creative Commons BY-NC-SA.

Klarer du å lage en pest som dreper absolutt alle mennesker på jorden? Og hva lærte du av det?

Om spillet

“Plague Inc: Evolved” er en blanding av strategispill og en fryktelig realistisk simulator. Du er sykdommen og du har nettopp infisert “Patient Zero”. Nå er jobben å gjøre ende på sivilisasjonen med å utvikle deg til en dødelig og global pest, samtidig som du tilpasser deg alt det menneskene gjør for å forsvare seg. Alt etter hvordan sykdommen din sprer seg i verden får du utviklingsressurser som gjør at du kan utvikle deg videre. Du kan endre hvordan du smitter, hvilke symptomer du gir og hva du tåler av ytre påvirkning, slik at du på mest effektiv måte kan drepe hele jordens befolkning.

Det kan ta alt fra 30-60 minutter å spille gjennom en runde av spillet, alt etter hvordan du spiller det.

Spillet har på mange måter et dramatisk utgangspunkt, men det er samtidig presentert uten særlig dramatikk og elevene skjønner at dette er et spill. Dreiningen av perspektiv fra mennesket til sykdom er så markert at alle tar poenget.

Trailer til spillet
Gjennomspilling av bakterie-brettet

Undervisningsmål

Temaene dette spiller sirkulerer rundt er hvordan ulike sykdommer sprer seg og bekjemper – og til en viss grad hvordan de utvikler seg (denne sentrale delen av spillet har lite med virkeligheten å gjøre). Kjerneelementene “Kropp og helse” og “Jorda og livet på jorda” i naturfag knytter noen passende kompetansemål inn mot tematikken i spillet:

 • Naturfag 7. trinn – Elevene skal kunne gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen.
 • Naturfag 10. trinn – Elevene skal kunne beskrive kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker, og gjøre rede for hva vaksiner betyr for folkehelsen.
 • Naturfag 10. trinn – Elevene skal kunne beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold.

Hygiene er en del av mat og helse-faget, så det er mulig å trekke det inn her også.

Slik kan du gjøre det

Før spilling

Bestem deg for om det er PC eller mobil/nettbrett-utgaven, eller nettspillet “Pandemic“, du vil spille med elevene og gjør deg godt kjent med den utgaven av spillet.

Dette er et aktuelt spill fra 5. trinn og oppover. PC-utgaven kan du få på norsk, mens mobil/nettbrett og nettspillet er på engelsk. Det er viktig å kunne lese meldingene i spillet, så aldersgruppen må tilpasses dette. Et god runde med spillet tar 2 skoletimer.

Det er mulig å spille “Plague Inc: Evolved” som helklassespilling, men det fungerer bedre når elevene spiller det i små grupper på 2-3 elever (og da er nettspillet “Pandemic” en enkel utgave å komme i gang med). Da kan elevene letter samtale og vurdere rundt hvordan sykdommen skal utvikle seg og hvorfor. Du bør ta en demonstrasjon av starten av spillet på storskjerm, slik at elevene forstår hvordan spillmekanikken virker før du slipper dem helt fri.

I forkant av spillingen er det en fin anledning til å nevne noen fagord knyttet til emnet elevene nå er i gang med:

 • Sykdom – Sykdom er en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner og forandrer dem på en skadelig måte. (https://sml.snl.no/sykdom)
 • Symptomer – Symptom er en subjektiv opplevelse av at noe er unormalt med en selv. (https://sml.snl.no/symptom)
 • Epidemi – Epidemi er en vanlig brukt betegnelse på en situasjon med økt hyppighet og utbredelse av sykdommer eller dødsfall, i forhold til hva som er vanlig eller forventet blant grupper av mennesker innenfor et begrenset eller definert tidsrom. (https://sml.snl.no/epidemi)
 • Pandemi – Pandemi er ei begrep som blir benyttet om en sykdom som rammer veldig mange mennesker og brer seg over et svært stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. En pandemi er derfor en utbredt epidemi som omfattar store deler av verden. (https://sml.snl.no/pandemi)

Og det er nyttig å kjenne til noen store pandemier fra historien:

Når elevene begynner spillingen må de velge vanskelighetsgrad. I “Plague Inc: Evolved” kan de velge fra “Lett” (der ingen vasker hendene og alle får klemmer) til “Hensynsløs” (der syke blir fengslet og alle leger er på jobb alltid), mens i “Pandemic” kan de velge mellom “Realistic” eller “Relaxed”. Det er best om elevene første gang spiller på “Lett” / “Relaxed”, slik at de får en god føling med spilling, så kan de skru det opp i neste runde.

Et skjermbilde fra Pandemic som viser oversikten over verden og med nyheter på venstre side.
Et skjermbilde fra “Pandemic”

Under spilling

Lenke til arbeidsark.
“Plague Inc” – Arbeidsark

Underveis i spillet må elevene notere ned de ulike tiltakene land gjør for å redusere smitten og stoppe sykdommen. Elevene må også notere hva de velger av egenskaper for sykdommen slik at den skal spre seg mer og drepe flere mennesker (og hvorfor). De bør pause spillet for å notere.

Det er utarbeidet et arbeidsark elevene kan bruke mens de spiller.

Med ujevne mellomrom ruller det forbi nyheter oppe til venstre på skjermen og viktige nyheter popper opp som meldinger midt på. Disse meldingene må elevene få med seg og vurdere om er viktige nok til å bli notert (og mange av dem er morsomme!).

Du kan tipse elevene om å utvikle sykdommen sin på en lur måte. Tenk igjennom hvordan en sykdom sprer seg mest effektivt og på en slik måte at ingen reagerer på den før det er for sent.

Etter spilling

Når elevene har kommet gjennom en runde eller to med spillet kan følgende tema eller spørsmål være aktuelle å arbeide med videre – i tillegg til å snakke om erfaringene elevene gjorde (og som de forhåpentligvis har notert noe om loggen).

 • Spørsmål til de som spiller flere ulike sykdommer – Hva er forskjellen på hvordan bakterielle sykdommer, virussykdommer og soppsykdommer spres og stoppes? I “Plague Inc: Evolved” må du først drepe alle mennesker på jorden med en bakteriell infeksjon før du får tilgang til virus og så sopp også videre. I “Pandemic” kan du velge det i starten av spillet.
 • Hva er forskjellen mellom de ulike vanskelighetsgradene i spillet? Hvordan påvirker de ulike elementene der hvor vanskelig det er å vinne spillet (drepe alle mennesker i verden)?
 • Kan dere finne eksempler fra virkeligheten (max 20 år tilbake i tid) på farlige sykdommer og hvordan vi har stoppet dem?
 • Her er en ekstraoppgave for de som vil tenke litt mer – Det finnes et par grunnleggende feil i spillet i forhold til virkeligheten og som er knyttet til mekanikken i spillet som gjør dette til et spill. Finn disse feilene og forklar hvordan det egentlig går for seg i virkeligheten. (Og si noe om hvordan spillutviklerne kunne integrert dette inn i spillet!)
OBS! Spoiler alert! Ikke klikk her om du vil finne feilene selv!

Den ene feilen er at når en sykdom utvikler seg så skjer det over hele verden samtidig. Et ekstra punkt her er at en sykdom ikke utvikler så ulike egenskaper som denne i den virkelige verden, men det viser hvordan evolusjon er nødvendig for at en sykdom skal spre seg. Den andre er at ingen blir friske av sykdommen av seg selv (og ingen er naturlig immune). Så det er mulig å stille store spørsmål ved hvor realistisk simulatoren egentlig er.

Dette trenger du

“Plague Inc: Evolved” finnes til mobil og nettbrett (Android / iOS) og til Windows og macOS (og Linux) på Steam. Mobilutgaven er gratis å laste ned og du kan spille “Bakterie”-utgaven uten å betale noe (men du kan ikke få tiden til å gå raskere før du betaler). Steam-utgaven koster rundt kr 100. Det er visse ulikheter mellom PC-utgaven og mobil/nettbrett, men de er like nok til at det ikke betyr noe for undervisningsforslaget.

Det finnes også en enkel nettleserutgave av spillet kalt “Pandemic“, men det er en god del enklere i uttrykket enn “Plague Inc: Evolved”. Fordelen er selvfølgelig at du kommer raskt i gang og at denne utgaven gir deg valget mellom bakterie, virus og sopp med en gang. Samtidig er det en rekke mangler som gjør “Plague Inc: Evolved” morsomt å spille.

Tips, idéer og forslag

Dette spillet finnes også som brettspill (ja, du leste riktig). Du finner det om du søker etter “plague brettspill” eller tar en kikk på prisjakt.no.

Her er det en god video som forklarer hvordan en Covid-vaksine virker.

Spillpedagognivå – Enkelt
Teknisk enkelt  – En enklere nettutgave er gratis tilgjengelig i nettleser, samtidig som det finnes en tilstrekkelig demoutgave for mobiltelefoner/nettbrett.
Didaktisk enkelt  – Koblingen mellom spillet og mål i læreplanen går via refleksjoner rundt innhold i spillet, men innholdet er direkte knyttet til kompetansemål og er enkelt tilgjengelig.
Spillmekanisk middels – Spillet er lett tilgjengelig og det er enkelt å finne ut hvordan du spiller det, men spilleren må ha noe oversikt over hva som skjer i spillet.