«Milkmaid of the Milky Way» – Norsk nasjonalromantisk sci-fi på rim

Print Friendly, PDF & Email

Undervisningsforslaget delt med Creative Commons BY-NC-SA og er inspirert av et opplegg av Halvor Thengs.

Hva skjer når en ung norsk budeie
ser et utenomjordisk romskip forbi feie?
Mellom fjord og fjell hører hun det skralle
en gang i Norge på 1920-tallet.

Om spillet

«Milkmaid of the Milky Way» er et tradisjonelt pek-og-klikk-eventyrspill satt til norske fjordlandskap tidlig på 1900-tallet. Spilleren har rollen som Ruth, en budeie med bein i nesa og som etter beste evne passer kyrene på stabburet. Hverdagen preges av hardt og givende arbeid i nasjonalromantiske omgivelser. Men det er et eller annet som ikke stemmer. Det blir raskt tydelig at det foregår noe mystisk på setra, og en dag er kua Lykke borte. Det viser seg at det er utenomjordiske besøkende som står bak. Hvorfor kua er borte og hvordan man får den igjen, er det opp til spilleren å finne ut.

Spillet er et eventyr i spilldrakt. Det er skrevet på rim på norsk, og er gjendiktet på fransk og engelsk. Du kan fritt bytte mellom språkene mens du spiller. Det tar i underkant tre timer å spille gjennom hele spillet.

Undervisningsmål

«Milkmaid of the Milky Way» er, som andre eventyr, enkelt å passe inn i undervisning i norsk med kompetansemål fra kjerneelementet «Tekst i kontekst«. Engelsk har også liknende kompetansemål og kan brukes i engelsk språkdrakt.

Siden spillet også er oversatt til fransk er det mulig å trekke det inn i 2. fremmedspråk, både som en tekst, språklæring og refleksjon over forskjeller mellom norsk og fransk.

Slik kan du gjøre det

Det finnes mange måter å spille «Milkmaid of the Milky Way» på og dette undervisningsforslaget gir deg flere forslag

Før spilling
Før du går i gang med spillet og faktisk før du sier noe om hva elevene skal få spille, så kan det være nyttig å diskutere følgende spørsmål i klassen:

 • Hva kjennetegner norsk kultur? Hva slags mat er typisk norsk? Finnes det noe typisk norsk landskap? Hvilken personlighet har en «vanlig» nordmann eller hvordan oppfører de seg? (Skriv elevenes innspill opp på tavlen.)
 • Hvilke norske folkeeventyr kjenner dere til? Har disse noen fellestrekk? Det kan være rollegalleri, landskap, verdier de formidler o.l.

Fortell elevene at de nå skal få spille et spill som heter «Milkmaid of the Milky Way» og før de får se noe av spillet skal de ut fra tittelen forestille seg hva dette spillet handler om.

Under spilling
Hvis du velger helklassespilling må du organisere det slik at én elev som er ansvarlig for å styre spillet. Den som styrer spillet, tar instrukser fra de andre på hva som skal gjøres i spillet. Mens spillet pågår kan elevene ta notater fra de viktigste hendelsene i historien. Pass på at du lager en ordning for å rullere på elevene som spiller.

Dere bør samtale om opplevelsene i spillet underveis. Du som lærer styrer samtalen mens det spilles. Følgende spørsmål kan brukes som utgangspunkt for plenumssamtalen, men her er det viktig å tilpasse underveis etter hva de legger merke til under spillets gang:

 1. Beskriv landskapet og omgivelsene hvor spillet finner sted. Kan dere si noe om hvor i verden vi er og hvorfor?
 2. Kjenner dere igjen noen trekk fra andre eventyr i spillet?
 3. Gjør det noe med historien at all tekst er skrevet med enderim?
 4. Beskriv Ruth ved hjelp av adjektiv. Er hun glad, trist, modig, eventyrlysten eller noe annet?
 5. Hva tror dere Ruth tenker når hun ser at kua er borte?
 6. På hvilke måter endrer stemningen i spillet seg når vi flytter oss fra setra til romskipet?

Spillet er også velegnet som en parspillingsaktivitet. Hvis elevene skal spille i par, kan de få utdelt refleksjonsspørsmål som de jobber med mens de spiller. Her er flere forslag til aktiviteter og oppgaver:

 • Elevene kan lage en liste over objekter og situasjoner som de anser som typiske for norsk kultur / nasjonalromantikken. Deretter kan de diskutere i grupper hva som gjør at de forbinder dette med det norske.
 • All tekst i spillet er skrevet med enderim. Elevene kan få i oppgave å skrive en kort tekst med enderim på 10-20 linjer om en vanlig dag i livet.
 • Hva gjør «Milkmaid of the Milky Way» til et tydelig norsk spill? Her kan det være en idé å trekke inn andre tekster, malerier, folkeviser, sagn og myter som har nasjonalromantiske motiver. Elevene kan finne elementer fra «Milkmaid of The Milky Way» i disse tekstene og diskutere hvorfor det oppleves som spesifikt norsk.
 • Hva tror dere at spillskaperen Mattias Folkestad ønsker å formidle med dette spillet? Hvilke forskjeller og likheter er det mellom historier som formidles gjennom spillmediet og historier som formidles gjennom noveller, drama, film og lignende?
 • Når Ruth velger å klatre ombord på romskipet, tar hun et valg om å bevege seg fra det kjente til det ukjente? Hvorfor gjør hun det? Ville du gjort det samme?
 • Skriv en spillanmeldelse av «Milkmaid of The Milky Way».

Spesielt til fransklærere (og også engelsklærere)
Elever som har fransk som 2. fremmedspråk kan bruke spillet til ulike aktiviteter. Teksten er som sagt tilgjengelig både på norsk og fransk (og engelsk). Det er spennende å la elevene undersøke hvilke grep spillskaperen har gjort når teksten gjendiktes fra norsk til fransk. Det er enkelt å veksle mellom språkene fortløpende i spillet – eller elevene kan ha hver sin utgave av spillet oppe på hver sin maskin, slik at de kan sammenlikne direkte.

Spillet pauser når det er tekst på skjermen, så elevene har god tid til å prøve å lese og forstå det som står – og kan på den måten bruke det som språktrening.

Spillet tar rundt 3 timer å spille, men avhengig av hvordan man skal bruke spillet i undervisning er det ikke nødvendig å spille hele.

Dette trenger du

«Milkmaid of the Milky Way» er tilgjengelig til Windows, macOS, linux, iOS, Android og Switch. Spillet koster at fra kr 40-60 alt etter plattform. Utgaven som er tilgjengelig via itch.io er DRM-fri, og den kan legges over på en minnepinne og spiller direkte derfra.

Tips, ideer og forslag

Spillet er som sagt et klassisk pek-og-klikk-eventyr og det kreves derfor faktisk en del spillkompetanse for å lykkes i spillet, selv om mekanikken er rimelig enkel. Det er derfor det kan være grei å ha en gjennomgang av hele spillet lett tilgjengelig i tilfelle du eller elevene står fast og ikke vet hva dere skal gjøre for å komme videre.

«Milkmaid of the Milky Way» er laget av Mattis Folkestad. Han har også har laget spillet «Embracelet«, som du også finnet på Spillpedagogbanken.no

Trailer
Gjennomspilling